Zilhicce Ayının İlk On Gecede Kılınan Hacet ve Murad Namazı.

NAMAZ 4 REKATTIR VE SIRALAMA ŞÖYLEDİR.

1. Subhaneke - 1 Fatiha - 3 Felak - 3 Nas - 3 İhlas - 3 Ayet-el kürsi
2.1 Fatiha - 3 Felak - 3 Nas - 3 İhlas - 3 Ayet-el kürsi

Oturuşta Tahıyyattan sonra Salli ve Barik dualarınıda ekliyorsunuz,daha sonra 3. rekata kalkıyorsunuz.

3. Subhaneke - 1 Fatiha - 3 Felak - 3 Nas - 3 İhlas - 3 Ayet-el kürsi
4. 1 Fatiha - 3 Felak - 3 Nas - 3 İhlas - 3 Ayet-el kürsi

Hz. Âişe (r.anha), Rasûlullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Bir kimse zilhiccenin on gecelerinden bir geceyi ihya eder ise, sene boyu umre edenin ve hacca gidenin sevabını alır.

Bir kimse o gecelerin günlerinden birinde oruç tutar ise, senenin diğer günlerini de âbid ve oruçlu geçirmiş gibi olur.”

Hz. Ali (r.a), Resûlullah (s.a.v) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:

“Zilhicce ayının ilk on günü geldiği zaman taata daha ciddi sarılın. Zira bu günler, Allah’ın faziletli kıldığı günlerdir. O günlerin gecelerine gösterilen hürmet, günlerine gösterilen hürmet gibidir. Bir kimse o gecelerden birinde namaz kılmak isterse şöyle etsin:

Gecenin son üçte biri geçtikten sonra kalksın, dört reket namaz kılsın.

Kılınacak bu namazın her rekatında bir kere Fatiha suresi okumalıdır.

Üçer kere Muavvezeteyn (Felak ve Nas Suresi) ve İhlas sûrelerini okumalıdır.

Yine her rekatta üç kere Âyet’el-Kürsî’yi okumalıdır.

Namaz bittikten sonra ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

İzzet ve Ceberut sahibi Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Kudret ve melekût sahibi Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Ölümü olmayan diri Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Kendisinden başka ilah yoktur; öldürür ve diriltir.

Kulların ve ülkelerin Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Çokça temiz, mübarek bir şekilde, her hal-ü kârda Allah’a hamdolsun.

Allah büyükler büyüğüdür.

Rabbimizin şânı yücedir, ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.

Bundan sonra ne dileği var ise onu dilemelidir. Böyle eden kimseye:

Allah’ın Beytini (Kâbe-i Muazzama’yı) hac eden, peygamberinin kabrini ziyaret eden, Allah yolunda cihad eden kimsenin sevabı verilir.

Bu arada Allahu Teâlâ’dan ne gibi bir dilekte bulunur ise, Allahu Teâlâ onu kendisine ihsan eyler.

Bir kimse o on gecelerin her birinde bu namazı tek tek kılar ise, Allahu Teâlâ onu en yüksek Firdevs cennetine koyar.

O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:

- Yeniden iyi işler yapmaya başla..

Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gününü oruçlu geçirir de, gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okur ise, bu arada Yüce Allah’ın huzurunda ağlar yalvarır ise, Allahu Teâlâ meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim şahid olun, bu kulumu bağışladım. Beyt’i (Kâbe’yi) hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”

Rasûlullah (s.a.v) efendimiz, daha sonra şöyle buyurdu:

“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allahu Teâlâ’nın bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinirler ve birbirlerini müjdelerler.”

Kaynak: Günyet’üt-Tâlibin / Abdülkadir Geylani (k.s)
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski