Zilhicce Ayında Okunacak Kıymetli Zikirler

Allahu zülcelal Hz. isa efendimize vahiyle Zilhicce ayının ilk on gününde okunması faziletli olan şu tesbihatları bildirmiştir:

"La ilahe illahu vahdehu la şerikeleh lehulmulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit biyedihil hayr ve huve ala kulli şey'in kadir"

"Allahtan başka hiçbir ilah yoktur, tektir, mülk ona aittir, hamd ona mahsustur, dirltir ve öldürür, tüm hayırlar onun kudret elindedir, o herşeye hakkıyla gücü yetendir"

"Eşhedu enla ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh ilahen vahiden sameden lem yettehiz sahibeten vela veleda"

"Ben şahitlik ederimki allahtan başka ilah yoktur o tektir onun ortağı yoktur tek bir ilahtır herşey ona muhtaçtır o hiçbir şeye muhtaç değildir hiç bir eş ve çocuk edinmemiştir

"Eşhedu la ilahe illahu vahdehu la şerikeleh lehulmulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şey'in kadir"

"Ben şahitlik ederimki Allahtan başka hiçbir ilah yoktur, tektir, mülk ona aittir, hamd ona mahsustur, dirltir ve öldürür, kendisi hiç ölmeyecek diridir tüm hayırlar onun kudret elindedir, o herşeye hakkıyla gücü yetendir"

"Hasbiyallahu kefa semi'allahu limen de'a letse verallahu munteha"

"Allah yeter ve kafidir, Allah dua edenin duasını işitir, Allahtan öte varılacak hiçbir şey yoktur"

"Allahumme lekelhamdu kema tegul ve hayran mimma negul Allahumme leke salati ve nusuki ve mahyaye ve memati ve rabbi türasi Allahümme inni eğüzü bike min azabil kabir ve min şetatilemri Allahümme inni es'elüke min hayri ma tecri bihirrihü"

Ey Allahım senin buyurduğun gibi olan bizim dediklerimizdense hayırlı olan bütün hamdler sana mahsustur. Ey Allahım namazım kurbanım hayatım ölümüm sana aittir. (ben fani olduğum için) mirasım sana mahsustur. Ey Allahım kabir azabından da dağınık işlerdende sana sığınırım. Ey Allahım rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını senden isterim"

Havariler : Peki bunların sevabı nedir ? diye sorunca şöyle buyurdu:

Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz o kul kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur

İkincisini yüz kere okuyan Allahu zülcelal bir milyon hasene yazar o kadar günahını siler onun cennette on bin derecesi yükselir.

Üçüncüyü yüz kere okuyana gelince gökten yetmişbin melek elleri açık bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet okurlar.

Dördüncüyü yüz kere okuyanın zikrini bir melek alıp rabbimizin huzuruna koyar rahman teala o anda onu okuyana nazar buyurur. Allahu zülcelalin kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz

Beşincisi ise bana ait bir duadır sevabının açılanmasını yapmam için bana izin verlmemiştir.

(kaynak evliyanın sultanı kutbu rabbani şah-ı samadani şah Abdülkadir-i geylani hz. el ğunye)

Ayrıca tirmizi hadis kitabında Hz. Aişe annemizden rivayet edildiğine göre bu günler oruç tutanlara

Her gün için Şehit sevabı (ancak malını canını herşeyini bırakıp ALLAH yolunda ölen müstesna)

Her gün için 100 köle azad etme sevabı
Her gün için 100 deve kurban kesme sevabı
Her gün için cihada 100 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 8. gün ise (Telviye)
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 köle azad etme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 deve kurban kesme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye cihada 1000 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 9. gün Arefe günü
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 köle azad etme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 deve kurban kesme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye cihada 2000 at gönderme sevabı (diğer bir rivayet adı geçen hadis kitabı ve adı a,geçen ravi)

Bu ongün'ün gecelerini ibadetle ihya eden kişiye her gece için kadir gecesi sevabı (diğer bir rivayet adı geçen hadis kitabı)
Bu ongün orucun her günü için 1 SENELİK nafile oruç sevabı var (diğer bir rivayet adı geçen hadis kitabı)
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski