Yahudiler ve Hıristiyanlar Hakkında Kurandan Ayetler

Kur'an da Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkındaki âyetlerde özellikle neler bildiriliyor?

Yahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:
1- Tevrat'ı değiştirdiler (Bekara 79)
2- Peygamberleri öldürdüler (Âl-i İmran 183)
3- Hazret-i İsa'yı öldüremediler (Nisa 157)
4- Fesat çıkardılar Allah'a cimri dediler (Maide 64)
5- Hazret-i Meryem'e iftira ettiler (Nisa 156)
6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir (Maide 82)
7- Üzeyir Allah'ın oğlu dediler (Tevbe 30)
8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur'ana inanmadılar (Bekara 146)
9- Çoğu iman etmeyecektir (Bekara 100; Nisa 155)
10- Allah'ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar (Bekara 88-89)

Kur'ana göre Hıristiyanlar
1- Meryem oğlu Mesihe, Allah diyenler, kâfir olmuştur (Maide 72)
2- Allah üç ilahtan biridir diyenler kâfir olmuştur (Maide 73)
3- Meryem oğlu Mesih bir Peygamber, anası da sadık bir kadındır (Maide 75)
4- İsa Mesihe Allah'ın oğlu dediler (Tevbe 30)
5- Yahudilere göre, Hıristiyanlar Müslümanlara daha yakındır (Maide 82)

Yahudi ve Hıristiyanların ortak yönleri:
1- Bilginlerini, rahiplerini Rabler edindiler (Tevbe 31)
2- Yahudi bilginleri ve Hıristiyan rahipleri halkın mallarını yediler (Tevbe 34)
3- Allah'ın oğullarıyız dediler (Maide 18)
4- Bile bile hakkı gizlediler (Âl-i İmran 71)
5- Allah çocuk edindi diye iftira ettiler (Bekara 116)
6- Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler Âl-i İmran 70)
7- Allah'a iftira ettiler (Âl-i İmran 78)
8- Yahudi ve Hıristiyanlar, birbirinin dostlarıdır (Maide 51)
9- Resulullah, dinlerine girmedikçe, Yahudi ve Hıristiyanlar ondan razı olmazlar (Bekara 120)
10- Dinlerinde aşırı gittiler (Nisa 171)
11- Kitaplarındaki bilgileri gizlediler (Maide 15)
12- Ehl-i kitap, Cennete ancak Yahudi ve Hıristiyanlar girecek dediler (Bekara 111)
13- Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkârcılar, Cehennem ateşinde ebedi olarak kalırlar Onlar, halkın en şerlileridir (Beyyine 6)

Ateist diyor ki:
Sual: Aşağıdaki birinci âyette Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete gidecek denirken, diğer iki âyette Cehenneme gidecekleri bildiriliyor Bu açık bir çelişki değil mi?

İman edenler, Yahudi, Hıristiyan ve Sabiinlerden Allah'a ve ahirete inanıp salih amel işleyenler için elbette Rablerinin katında mükâfatlar vardır (Bekara 62, Maide 69)
İslam dininden başka din isteyenlerin, dinlerini Allah kabul etmez Bunlar ahirette en büyük zarara uğrayacaklardır (Al-i İmran 85)
Yahudiler, Üzeyir'e, Hıristiyanlar da İsa'ya Allah'ın oğlu dediler Daha önce kâfir olmuş kişilerin sözlerini taklit ediyorlarAllah onları kahretsin Nasıl da [haktan bâtıla] döndürülüyorlar! (Tevbe 30)
CEVAP
Yahudi, Hıristiyan ve Sabiinlerden, kendi Peygamberleri zamanında inanıp salih amel işleyenler elbette Cennete gidecektirHer Peygamberin kavminden, kendi zamanında iman edenler elbette Cennete gider Bunun çelişki neresindedir?Kaynakwh webhatti.com:

O âyetin meali şöyledir:
([Senden önce Peygamberlerine] iman edenler, Yahudi, Hıristiyan ve Sabiinlerden Allah'a ve ahirete inanıp salih amel işleyenler için elbette Rablerinin katında mükâfatlar vardır) [Bekara 62, Maide 69]

Hazret-i Musa zamanında, ona inanan Yahudiler ve Hazret-i İsa zamanında ona inanan Hıristiyanlar, elbette Cennete gidecektir Çünkü, bütün Peygamberler gibi, Hazret-i İbrahim gibi, Hazret-i Musa da, Hazret-i İsa da Müslüman idi

Bu âyet-i kerimelerden açıkça anlaşılıyor ki, Yahudiler Tevratı değiştirdiler Hazret-i Musa'nın dini değişince Allahü teâlâ, İncil ile Hazret-i İsa'yı gönderdi Hazret-i İsa'nın dini de bozulunca, İncil, İnciller haline gelince, Allahü teâlâ, İslamiyet'i göndermiştir
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski