Nasr Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

NASR süresini, üç kere okuyanın imanın Hak sübhanehu ve teala şeytanın şerrinden saklar, ahirete iman ile göçer.
Kim Nasr sûresini okursa, ona, Mekke’nin fethinde Muhammed (aleyhisselâm) ile berâber olan kimsenin sevâbı verilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“İzâ câe nasrullahi sûresi, Kur’ân’ın dörtte birine denktir.”

“Kim İzâ câe nasrullahi’yi okursa, Mekke-i Mükerre-me’nin fethinde hazır bulunup da şehîd olmuş gibi sevâb alır.”

“Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve nzık bakımından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini oku…”

Fahreddîn-i Râzi buyurdu ki: “Nasr sûresi mü’minlerin sûresidir. Her mü’min bu sûreyi okuduğunda, Allahü teâlâ işlerini kolaylaştırır, onu düşmanlan üzerine gâlip kılar, maîşet sıkıntısı çektirmez, tevbesini kabul, günahlarını affeder.”

Âlimler buyurdu ki: “Fetih sûresini okumaya gücü yetmeyen Nasr sûresini okusun.”

Hz. Cübeyr (R.A.) anlatıyor: “Önceleri ben arkadaşlarım arasında en değersiz, en kazançsız olan idim. ResûluIIdh’m (S.A.V.), bu tavsiyelerini yerine getirdim, bu sûreleri her zaman okumaya devam ettim. Ve yolculuktan döndüğüm zamanlar, arkadaşlarımdan daha kazançlı ve daha gösterişli (saygınlıklı) bir hal kendimde meydana gelir oldu ”

Ey Hak İçin Kardeş! Bu inceliklere gönül ver. İşinde gücünde, üç beş dakikalık bir zamanını bu sûrelere ayınp okuyuver. Göreceksin ki, her bakımdan insanlann en gösterişlisi (en saygıdeğeri) oluvermişsin.

İnsanlar arasında saygıdeğer bir kişi olmak için Cenâb-ı Hakk”m rızasına ermek gerekir. Çünkü, insanların kalblerindeki sevgiyi, muhabbeti Allâh yaratır. Bir kulunu Allâh severse, kullan da sever. Allâh sevmezse kullan da sevmez.

Yirminci asırda insanlann birbirlerini seviyor gibi görünmesi hep dünya menfaatine dayanmaktadır ki, bu sevgi değildir. Buna sahtecilik ve aldanış demek yerinde olur.

Birbirine menfaat hortumuyla bağlı olan adamlar, hortum delinince veya kopunca, bakarsın ki, o dost gibi seviyor görünen adam, saniyede düşman oluvermiştir.

Ey Dost! Okuduğun satırlan, kendi irfan hâzinende şöyle bir kanştırmanı tavsiye ederim.

dua

dua

1 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski