Kulak Çınlaması Neye İşarettir, Neye Delildir?

Kulak çınlaması kötüye alamet değildir. Çok kimsenin kulağı çınlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Kulağı çınlayan beni hatırlasın, bana salevat-ı şerife getirsin. Sonra da "Beni hayırla anana Allah rahmet etsin!" desin!) [Müslim]

Mü’minin kulağı çınladığı esnada Resulullah (s.a.v.) onu
Cenab’ı Hak katında anmış, ona dua etmiştir.
Mü’minin ruhu bunu duyduğu zaman kulağı çınlar.
Bunun için salavat’ı şerife okuması tavsiye buyurulmuştur.
İbnu’l-Cevzî, el-Mevzuat, 3/76

dua

“Kulak çınlaması, ind-i Bârî’de hüsn-i zikrin geçmekten olup (Cenab-ı Hak nezdinde/Allah katında güzel bir şekilde anılmaktan dolayıdır), salât-ı şerife getirmek lazımdır.” [Ebu’l-Faruk Süleyman Hilmi Tunahan k.s.]

Bu demektir ki; her ne kadar bazıları, özellikle de İbnu’l-Cevzî, el-Mevzuat’ında (3, 76) mevzudur/uydurmadır dese de, "Birinizin kulağı çınladığı zaman, bana salât getirsin; ‘beni hayırla ananı Allah (c.c.) da (nezdindekiler/melekler yanında) hayırla ansın’ diye dua etsin” mealindeki hadis sahihtir.

Eğer sahih olmamış olsaydı, son devir dersiâmlarından Nakşî yolu Müceddidîn silsilesinin 33’ncü ve son halkasını teşkil eden, Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) verâset-i tammesine sahip mürşid-i kâmil ve mükemmil olan bir zat, hadis-i şerifin meali mahiyetindeki bu sözü nasıl söyleyecekti!

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski