İmam Mahmud Efendi Hazretlerinin Talebeleri

İmam Mahmud Efendi Hazretlerinin Talebelerinin bazı Hassasiyet ve hususiyetleri :

İman ve İtikad Bahsi

İnancını Ehli sünnet alimlerinin eser ve görüşleriyle tanzim etmek, bunlara muhalif kişilerin sözlerine asla itibar etmemek

İman: Allaha,Meleklerine,Kitaplarına,Peygamberlerine,Ahiret Gününe ve Kadere inanmanın bütünü olduğuna, bunların hepsine birden inanmayanın zerre kadar imana sahip olamıyacağına hükmetmek

İmanı günbe gün takviye edecek, ikanı artıracak ve imanlı ölmeyi sağlayacak gayretler içinde olmak, bunun için zikrullaha muntazam devam etmek

Dünya ahiret izzet ve şerefimiz hemde Kafirlere karşı galibiyetimiz, Kurana sarılmak ve Rasulullahın sünneti üzre bulunmaya bağlıdır olduğuna inanmak

Namaz ve İbadet Bahsi

Erkeklerin farz namazları camide cemaatle kılması (camiye çok önem verilir, yalnız başına kılanlar uyarılır)

Sünnet ve müstehap namazlara azami dikkat göstermek, gece kılınmamış namazları gündüz kaza etmek

Bu kabilden 2 rekat işrak, 4 rekat kuşluk, 6 rekat evvabin, 10 rekat teheccüd,iki rekat kabir-nur namazı kılmak,

Camiye girişte tahiyyatül mescit,yolculuk öncesi ve sonrası sefer namazı kılmak.

Yatmadan önce yeni bir abdest almak ve kabir namazı kılmak, akabinde daha konuşmamak

Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini dört rekat kılmak

Sabah namazını son yirmi dakikada, öğle ikindi namazları için beş, akşam üç, yatsı namazı için 10 dakika takvimdeki vaktinden ihtiyaten geç kılmak.

Mühim işlerde kesinlikle istihare yapmak ve sonucuna riayet etmek

Namzda erkekler sarık sarmalı, hanımlar geniş entari ve namaz başörtüsü kullanması

Namazda ve ezanda mikrofon hoparlör kullanmamak, çıplak sesle namaz kıldırmak

Cenaze bildirimi için salat okumaktan sakınmak

Ezan okunurken susup ezanı tekrar etmek, akabinde namaza durmak (namazı ilk vaktinde kılmak)

Son nefeste imanlı gitme haceti için akşam yatsı arasında iki rekat beka-i iman namazı kılmak (Şeyh efendi ve bazı has talebeleri)

Her abdesten sonra iki rekat abdest şükür namazı kılmak (Şeyh efendi ve bazı has talebeleri)

Geceleyin kuranın hakimiyeti için iki rekat istiane namazı kılmak (Şeyh efendi ve bazı has talebeleri)

Cuma geceleri müslümanların bir çok mühim müşkillerinin halli için secde ayetleri tilavet edip 14 secdeyi peşpeşe yapmak ve akabinde dua etmek

Vefat eden ihvanlar akabinde sevabı ona hediye edilmek üzere 70 000 kelime-i tevhit okumak

Kuran-ı Kerim Bahsi

Hafızlar ve ilim talebeleri günde bir cüz kuran tilavet etmek, diğerleri en az bir hizip okumak

Her fert bizzat hafız olamayı temenni etmek ve bunun için fırsat gözetmek

Medeseye başlayanlar ilk bir sene tamamen Kurana çalışmak

Her fert Kuranı muntazam okumayı ve manasını/tefsirini arapçadan öğrenmeye gayret etmek, bunun için dersler ve ortamlar tertip etmek

Her akşam vakıa suresini, cuma günü Kehf suresini tilavet etmek

Bilenler bilmeyenlere Kuran öğretmek,
Kuran eğitimini yani mederese ve Kuran Kursunda okumayı, lise-üniversitede okumaktan üstün görmek

İlim ve İrfan Bahsi

Kuran Tefsiri Ruhul Furkanı telif etmek (Haz.İmam ve bazı has talebeleri ile beraber)

Okula gitmemek, gidenler terketmek, diplomaya ehemmiyet vermemek (özellikle kızlara okul kesin yasak)

Okulu terketmek ve buna mukabil Cemaatin açtığı mekanlarda medrese tahsili almak (arapça tefsir hadis fıkıh kelam tasavvuf eğitimi)

Tefsir,akaid,fıkıh okumak ve buna günlük muntazam devam etmek, Ruhul Furkan tefsiri bu amacı karşılamada en yeni ve anlaşılır ve en muazzam tefsirdir

Medresye devam edemiyecek her yaşyaki şahısların ilim tahsiline devam etmeleri: özellikle kuran,tecvid,ilmihal sonrasında arapça öğrenmeye devam etmek

Sobetlere devam etmek,ilim meclislerini araştırımak

İmam-ı Rabbani Müceddidi elfi-sani'nin muazzam eseri Mektubatı ve Mevlana İsmet Garibullah büyük şeyh efendi'nin naif eseri Risale-i Ktsiye yi devamlı mütala ve müzakere etmek

İslama Hizmet Bahsi

İslami ilimler tedrisatı yapacak Medreseler kurmak (Her mahalleye bir erkek ve kız medresesi açmak İmamın talebelerine gösterdiği bir hedeftir)

Her ortam ve imkanda (dolmuş,sokakta,parkta,dükkanda) marufu emretmek ve münkerden sakındırmak, bu vazifeye ehemmiyet vermek

Hususi emru bil maruf seferleri düzenlemek, bunu kendine daimi görev bilmiş neferler yetiştirmek ve istihdam etmek (Dernek faaliyetleri)

Her mahallede sohbetler teşkil etmek

Ehli sünnet inacını ve sünneti Rasulullahı müdafa eden kitaplar, mecmualar yayınlamak, bozuk fikirlere cevaplar vermek (İcazetli Hocaların vazifesi)

Sünneti İltizam ve Bidattan ictinab bahsi

Rasulullaha s.a.s. ittibayı, dolayısıyla kafirlere muhalefeti, hayatının merkezine yerleştirmek

Sakal bırakmak (memurlar muaftır, ancak imkan dahilinde başka işe geçmeleri tavsiye edilir)

Hanımlar ve ergen kızların çarşafa bürünmesi, manto pardesüvari modaların terkedilmesi

Erkek-kadın kıyafetinde (evde veya dışarda) islami unsurlar taşıması (cüppe şalvar takke gibi), avrupa tarz ve modasına muhalefet (pantolon ceket pardesü giymekten sakınmak)

Yatak odasının dizaynında bile olsa avrupa-i tarzlara muhalefet etmek,

Yemeği iki öğün ve yer sofrasında yemek , tuzla başlamak ve bitirmek ve mesnun olan yemek duasını dua etmek

yatsıdan sonra yemek içmekten sakınmak ve erken yatmak (kışın saat 22 de)

Teheccüd namazı ve zikir fikir istiğfar dua için gece muhakkak kalkamak (saat 3te)

Pazartesi perşembe günleri oruç tutmak

Yatmadan önce üç ihlas felak nas surelerini okuyup ellerle tüm bedeni meshetmek, yatınca yatak duasını okumak,

Sağ yan üzre yatmak, ayakları kıble ulema meşayıh cihetlerine uzatmaktan sakınmak

Camide ön saflarda oturmak, çocukları en arka safta alıkoymak ve yetişkinler arasına girmekten sakındırmak

Ayyakabı ve terlikleri çıkarıldığı vakit burun kıbleye bakacak şekilde koymak

Çorabı sünnet vechiyle ayaktan çıkarmak

Sünnet garazıyla yaz kış ayırt etmeksizin mest giymek

Camiden çıkarken sol ayakkabı üzerine basıp (bu sayede sol ayakla çıkmakla beraber) sağ ayakkabıyı önce giymek

Kırk yaşına girenler asa kullanmak

Tırnakları bir adap ve uslüple; şehadet parmağından başlayıp sağdan sola doğru kesmek, akabinde elleri yıkamak

Her namaz için yeni abdest almak (Şeyh efendi ve bazı tabiileri)

Abdest alırken musluğu kapalı tutmak ve avcu dolduracak kadar açıp yeniden kapatmak, bu sayede israftan sakınmak

Abdestsi sokağa çıkmamak, gezmemek, her hadesten sonra abdest almak

Abdest için önlük kullanmak bu sayede ma-i müsta'melden sakınmak (Şeyh efendi ve bazı tabiileri)

Sabah namazının sünnetini evde kılmak ve akbinde bir miktar uzanıp yatmak

Mekruh ve Haramdan sakınma, Takva Bahsi

Evde misafirleri kadın erkek ayrı odalarda ağırlamak, on yaşından büyük çocuklar bu uygulamaya dahil olmak

İlahi,marş,ezgi türü islami(!) müzük dinlememek, radyo kullanmamak

Gazete dergi ile meşkul olmamak

Ev içi mefruşatta mütevazi davranmak, şatafat ve gösteriş amaçlı tercihlerden sakınmak

Eve asla televizyon almamak, sonrada katılanların evden televizyonları çıkarmaları

Hiç bir amaçla televizyona bakmamak, konusu farketmez filim ve haber seyretmemek (Şeyh efendi ve bazı tabiileri, televizyonun bulunduğu odaya girmekten ictinab ederler)

Vitrinde süs eşyası bulundurmamak, asla heykel bulundurmamak

Duvarlara resim asmamak, resim çizmemek, resimsiz kitaplar tercih etmek

Gün, çay partisi gibi malayani ve gıybet içerikli oturumlardan uzak durmak, bu gibi yerlere ancak emru bil maruf amaçlı gitmek

İçeriğinde çalgı, şarkı, dans olan düğün merasimlerine katılmamak, nasihat etmek ve yanlışı iptal etmek ihtimali varsa ancak bu amaçla gitmek

İstibrada en kesin ve temiz üsul; pamuk kullanmak

İstinca için kağıt peçete kullanmaktan kesin sakınmak,

Kurulanma amaçlı kağıt peçete kullanmayı tercih etmemek,bunun yerine bez kullanmak (Şeyh efendi ve bazı tabiileri kağıt maddesine hürmeten kağıt peçete kulanmaz)

Hanımlara Mahsus Bahsi-Nisvan
Hanımlar asla denize girmemek, ıssız yerlerde dahil

Hanımlar erkeklerle diyaloğa girmemek, muhatap olmamak (komşu veya dükkan-markette satıcı erkeklere selam vermemek,almamak "iyi günler,hayırlı işler" gereksiz konuşmamak)

Hanımlar manto pardesüvari avrupa modalarını terkedip yerine Çarşaf giyinmesi

Gerekmedikçe hanımlar sokağa çıkmamak, evden dışarı velev komşuya geçmek için de olsa çarşaf kuşanıp öylece çıkmak

Hanımlar akşam ezanı akbinde mahremsiz sokağa çıkmamak, misafirlikten dönmek içinde olsa mahremini beklemek

Hanımlar telefona bakarken muhatap eğer erkekse kısık sesle ve ciddi tonlarla kısa cevaplar vermek

Hanımlar mahremsiz doksan kilometreyi aşkın yere yolculuk etmemek (gidiş maksadı ve vasıtası önemli değil, gidemez)

Kadınlık hallerinde Kuran ve ayet yazılı kitaplara çıplak elle temas etmemek, Kuran okumamak

Ramazan ve Oruç bahsi

Sahuru son vakitte yapmak, asla terketmemek

Sabah namazını camide ve müstehap vaktinde kılmak (diğer camiler gibi karanlıkta kılmamak)

Medreselerde diğer dersler azaltılmak ve Kurana ağırlık vermek

Mukabele okumak, takip etmek

İftarı hurma ile çabucak açmak, ezan okunurken

İftar için üç dakika ihtiyatlı davranmak (Müezzin ezanı üç dakika geç okumak)

Akşam namazını camide cemaatle kılmak

Teravih namazını yirmi rekat camide kılmaya özen göstermek

Camiye hurma getirerek müminlere iftar ettirmek, camiye iftar için sofra kurmak

Namaz akabinde misafirhanede tam teşekkülü yemek vermek, ikram herkese açık olmak

Akşam namazı akbinde camiden eve yemek ikramı için adam toplamak

Zenginler zekatını ramazanda dağıtmak

Seferde Oruca devam etmek

Lokantalar Ramazanda kapalı olmak, gündüz yemek satışı yapmamak

Son on gün caimilere itikaf için girmek, buna çok gayret etmek
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski