İmam Mahmud Efendi Hazretlerinin Talebeleri

İmam Mahmud Efendi Hazretlerinin Talebelerinin bazı Hassasiyet ve hususiyetleri :


İman ve İtikad Bahsi


_İnancını Ehli sünnet alimlerinin eser ve görüşleriyle tanzim etmek, bunlara muhalif kişilerin sözlerine asla itibar etmemek

_İman: Allaha,Meleklerine,Kitaplarına,Peygamberlerine,Ahiret Gününe ve Kadere inanmanın bütünü olduğuna, bunların hepsine birden inanmayanın zerre kadar imana sahip olamıyacağına hükmetmek

_İmanı günbe gün takviye edecek, ikanı artıracak ve imanlı ölmeyi sağlayacak gayretler içinde olmak, bunun için zikrullaha muntazam devam etmek

_Dünya ahiret izzet ve şerefimiz hemde Kafirlere karşı galibiyetimiz, Kurana sarılmak ve Rasulullahın sünneti üzre bulunmaya bağlıdır olduğuna inanmak


Namaz ve İbadet Bahsi


_Erkeklerin farz namazları camide cemaatle kılması (camiye çok önem verilir, yalnız başına kılanlar uyarılır)

_Sünnet ve müstehap namazlara azami dikkat göstermek, gece kılınmamış namazları gündüz kaza etmek

_Bu kabilden 2 rekat işrak, 4 rekat kuşluk, 6 rekat evvabin, 10 rekat teheccüd,iki rekat kabir-nur namazı kılmak,

_Camiye girişte tahiyyatül mescit,yolculuk öncesi ve sonrası sefer namazı kılmak.

_Yatmadan önce yeni bir abdest almak ve kabir namazı kılmak, akabinde daha konuşmamak

_Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini dört rekat kılmak

_Sabah namazını son yirmi dakikada, öğle ikindi namazları için beş, akşam üç, yatsı namazı için 10 dakika takvimdeki vaktinden ihtiyaten geç kılmak.

_Mühim işlerde kesinlikle istihare yapmak ve sonucuna riayet etmek

_Namzda erkekler sarık sarmalı, hanımlar geniş entari ve namaz başörtüsü kullanması

_Namazda ve ezanda mikrofon hoparlör kullanmamak, çıplak sesle namaz kıldırmak

_Cenaze bildirimi için salat okumaktan sakınmak

_Ezan okunurken susup ezanı tekrar etmek, akabinde namaza durmak (namazı ilk vaktinde kılmak)

_Son nefeste imanlı gitme haceti için akşam yatsı arasında iki rekat beka-i iman namazı kılmak (Şeyh efendi ve bazı has talebeleri)

_Her abdesten sonra iki rekat abdest şükür namazı kılmak (Şeyh efendi ve bazı has talebeleri)

_Geceleyin kuranın hakimiyeti için iki rekat istiane namazı kılmak (Şeyh efendi ve bazı has talebeleri)

_Cuma geceleri müslümanların bir çok mühim müşkillerinin halli için secde ayetleri tilavet edip 14 secdeyi peşpeşe yapmak ve akabinde dua etmek

_Vefat eden ihvanlar akabinde sevabı ona hediye edilmek üzere 70 000 kelime-i tevhit okumak


Kuran-ı Kerim Bahsi


_Hafızlar ve ilim talebeleri günde bir cüz kuran tilavet etmek, diğerleri en az bir hizip okumak

_Her fert bizzat hafız olamayı temenni etmek ve bunun için fırsat gözetmek

_Medeseye başlayanlar ilk bir sene tamamen Kurana çalışmak

_Her fert Kuranı muntazam okumayı ve manasını/tefsirini arapçadan öğrenmeye gayret etmek, bunun için dersler ve ortamlar tertip etmek

_Her akşam vakıa suresini, cuma günü Kehf suresini tilavet etmek

_Bilenler bilmeyenlere Kuran öğretmek,

_Kuran eğitimini yani mederese ve Kuran Kursunda okumayı, lise-üniversitede okumaktan üstün görmek
İlim ve İrfan Bahsi


_Kuran Tefsiri Ruhul Furkanı telif etmek (Haz.İmam ve bazı has talebeleri ile beraber)

_Okula gitmemek, gidenler terketmek, diplomaya ehemmiyet vermemek (özellikle kızlara okul kesin yasak)

_Okulu terketmek ve buna mukabil Cemaatin açtığı mekanlarda medrese tahsili almak (arapça tefsir hadis fıkıh kelam tasavvuf eğitimi)

_Tefsir,akaid,fıkıh okumak ve buna günlük muntazam devam etmek, Ruhul Furkan tefsiri bu amacı karşılamada en yeni ve anlaşılır ve en muazzam tefsirdir

_Medresye devam edemiyecek her yaşyaki şahısların ilim tahsiline devam etmeleri: özellikle kuran,tecvid,ilmihal sonrasında arapça öğrenmeye devam etmek

_Sobetlere devam etmek,ilim meclislerini araştırımak

_İmam-ı Rabbani Müceddidi elfi-sani'nin muazzam eseri Mektubatı ve Mevlana İsmet Garibullah büyük şeyh efendi'nin naif eseri Risale-i Ktsiye yi devamlı mütala ve müzakere etmek


İslama Hizmet Bahsi


_İslami ilimler tedrisatı yapacak Medreseler kurmak (Her mahalleye bir erkek ve kız medresesi açmak İmamın talebelerine gösterdiği bir hedeftir)

_Her ortam ve imkanda (dolmuş,sokakta,parkta,dükkanda) marufu emretmek ve münkerden sakındırmak, bu vazifeye ehemmiyet vermek

_Hususi emru bil maruf seferleri düzenlemek, bunu kendine daimi görev bilmiş neferler yetiştirmek ve istihdam etmek (Dernek faaliyetleri)

_Her mahallede sohbetler teşkil etmek

_Ehli sünnet inacını ve sünneti Rasulullahı müdafa eden kitaplar, mecmualar yayınlamak, bozuk fikirlere cevaplar vermek (İcazetli Hocaların vazifesi)Sünneti İltizam ve Bidattan ictinab bahsi


_ Rasulullaha s.a.s. ittibayı, dolayısıyla kafirlere muhalefeti, hayatının merkezine yerleştirmek

_Sakal bırakmak (memurlar muaftır, ancak imkan dahilinde başka işe geçmeleri tavsiye edilir)

_Hanımlar ve ergen kızların çarşafa bürünmesi, manto pardesüvari modaların terkedilmesi

_Erkek-kadın kıyafetinde (evde veya dışarda) islami unsurlar taşıması (cüppe şalvar takke gibi), avrupa tarz ve modasına muhalefet (pantolon ceket pardesü giymekten sakınmak)

_Yatak odasının dizaynında bile olsa avrupa-i tarzlara muhalefet etmek,

_Yemeği iki öğün ve yer sofrasında yemek , tuzla başlamak ve bitirmek ve mesnun olan yemek duasını dua etmek

_yatsıdan sonra yemek içmekten sakınmak ve erken yatmak (kışın saat 22 de)

_Teheccüd namazı ve zikir fikir istiğfar dua için gece muhakkak kalkamak (saat 3te)

_Pazartesi perşembe günleri oruç tutmak

_Yatmadan önce üç ihlas felak nas surelerini okuyup ellerle tüm bedeni meshetmek, yatınca yatak duasını okumak,

_Sağ yan üzre yatmak, ayakları kıble ulema meşayıh cihetlerine uzatmaktan sakınmak

_Camide ön saflarda oturmak, çocukları en arka safta alıkoymak ve yetişkinler arasına girmekten sakındırmak

_Ayyakabı ve terlikleri çıkarıldığı vakit burun kıbleye bakacak şekilde koymak

_Çorabı sünnet vechiyle ayaktan çıkarmak

_Sünnet garazıyla yaz kış ayırt etmeksizin mest giymek

_Camiden çıkarken sol ayakkabı üzerine basıp (bu sayede sol ayakla çıkmakla beraber) sağ ayakkabıyı önce giymek

_Kırk yaşına girenler asa kullanmak

_Tırnakları bir adap ve uslüple; şehadet parmağından başlayıp sağdan sola doğru kesmek, akabinde elleri yıkamak

_Her namaz için yeni abdest almak (Şeyh efendi ve bazı tabiileri)

_Abdest alırken musluğu kapalı tutmak ve avcu dolduracak kadar açıp yeniden kapatmak, bu sayede israftan sakınmak

_Abdestsi sokağa çıkmamak, gezmemek, her hadesten sonra abdest almak

_Abdest için önlük kullanmak bu sayede ma-i müsta'melden sakınmak (Şeyh efendi ve bazı tabiileri)

_Sabah namazının sünnetini evde kılmak ve akbinde bir miktar uzanıp yatmak


Mekruh ve Haramdan sakınma, Takva Bahsi


_Evde misafirleri kadın erkek ayrı odalarda ağırlamak, on yaşından büyük çocuklar bu uygulamaya dahil olmak

_İlahi,marş,ezgi türü islami(!) müzük dinlememek, radyo kullanmamak

_Gazete dergi ile meşkul olmamak

_Ev içi mefruşatta mütevazi davranmak, şatafat ve gösteriş amaçlı tercihlerden sakınmak

_Eve asla televizyon almamak, sonrada katılanların evden televizyonları çıkarmaları

_Hiç bir amaçla televizyona bakmamak, konusu farketmez filim ve haber seyretmemek (Şeyh efendi ve bazı tabiileri, televizyonun bulunduğu odaya girmekten ictinab ederler)

_Vitrinde süs eşyası bulundurmamak, asla heykel bulundurmamak

_Duvarlara resim asmamak, resim çizmemek, resimsiz kitaplar tercih etmek

_Gün, çay partisi gibi malayani ve gıybet içerikli oturumlardan uzak durmak, bu gibi yerlere ancak emru bil maruf amaçlı gitmek

_İçeriğinde çalgı, şarkı, dans olan düğün merasimlerine katılmamak, nasihat etmek ve yanlışı iptal etmek ihtimali varsa ancak bu amaçla gitmek

_İstibrada en kesin ve temiz üsul; pamuk kullanmak

_İstinca için kağıt peçete kullanmaktan kesin sakınmak,

_Kurulanma amaçlı kağıt peçete kullanmayı tercih etmemek,bunun yerine bez kullanmak (Şeyh efendi ve bazı tabiileri kağıt maddesine hürmeten kağıt peçete kulanmaz)Hanımlara Mahsus Bahsi-Nisvan


_Hanımlar asla denize girmemek, ıssız yerlerde dahil

_Hanımlar erkeklerle diyaloğa girmemek, muhatap olmamak (komşu veya dükkan-markette satıcı erkeklere selam vermemek,almamak "iyi günler,hayırlı işler" gereksiz konuşmamak)

_Hanımlar manto pardesüvari avrupa modalarını terkedip yerine Çarşaf giyinmesi

_Gerekmedikçe hanımlar sokağa çıkmamak, evden dışarı velev komşuya geçmek için de olsa çarşaf kuşanıp öylece çıkmak

_Hanımlar akşam ezanı akbinde mahremsiz sokağa çıkmamak, misafirlikten dönmek içinde olsa mahremini beklemek

_Hanımlar telefona bakarken muhatap eğer erkekse kısık sesle ve ciddi tonlarla kısa cevaplar vermek

_Hanımlar mahremsiz doksan kilometreyi aşkın yere yolculuk etmemek (gidiş maksadı ve vasıtası önemli değil, gidemez)

_Kadınlık hallerinde Kuran ve ayet yazılı kitaplara çıplak elle temas etmemek, Kuran okumamak


Ramazan ve Oruç bahsi


_Sahuru son vakitte yapmak, asla terketmemek

_Sabah namazını camide ve müstehap vaktinde kılmak (diğer camiler gibi karanlıkta kılmamak)

_Medreselerde diğer dersler azaltılmak ve Kurana ağırlık vermek

_Mukabele okumak, takip etmek

_İftarı hurma ile çabucak açmak, ezan okunurken

_İftar için üç dakika ihtiyatlı davranmak (Müezzin ezanı üç dakika geç okumak)

_Akşam namazını camide cemaatle kılmak

_teravih namazını yirmi rekat camide kılmaya özen göstermek

_Camiye hurma getirerek müminlere iftar ettirmek, camiye iftar için sofra kurmak

_Namaz akabinde misafirhanede tam teşekkülü yemek vermek, ikram herkese açık olmak

_Akşam namazı akbinde camiden eve yemek ikramı için adam toplamak

_Zenginler zekatını ramazanda dağıtmak

_Seferde Oruca devam etmek

_Lokantalar Ramazanda kapalı olmak, gündüz yemek satışı yapmamak

_Son on gün caimilere itikaf için girmek, buna çok gayret etmek
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski