Fatihayı Bir Nefeste Okumanın Sevabı Faziletleri

Besmele ile Beraber Bir Nefeste Okunan Fatiha-i Şerife’den Nail Olan Sevab
Muhyiddini Arabi Hazretleri "Fütûhâtı Mekkiye" isimli kitabında şöyle dedi:

"Sen Fatiha-i Şerîfe’yi, besmele fasılasıyla beraber kesiksiz olarak; bir nefeste okursan,
Muhammed Mustafa (s.a.v)'den yeminle, Cebrail (a.s)'dan yeminle, Mikâil (a.s)'dan yeminle, İsrafil (a.s)'dan yeminle.

Cenâb-ı Allah'ın şöyle buyurduğu rivayet edildi.
"Ey İsrafil Keremim, varlığım, celâlim ve izzetim hakkı için kim: "Bismillahirrahmanirrahıym" kavli şerifini Fatiha sûresine bitişik olarak bir kere okursa, siz şâhid olunuz ki,
ben onu mağfiret ettim, (günahlarını bağışladım),
onun hasenatını kabul ettim,
onun kötülüklerini geçtim,
onun dilini Cehennemde yakmayacağım,
onu kabir azabından, Cehennem ateşi azabından, kıyamet gününün azabından ve büyük korkudan onu korurum.
O kişi bana, Peygamberler ve evliyanın bulunduğu tarafından gelir. Yani evliya kullarımla beraber bana gelir."

(Ruhü’-l Beyan Tercümesi C:1 S:44)
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski