Değişik Güzel ve Tesirli İstihare

Öncesinde istihare namazı kılmak daha kuvvetli olacaktır.

Niyet ettim ALLAH rızası için istihare namazı kılmaya.

1. Rekatta 1 Fatiha 1 Kafirun
2. Rekatta 1 Fatiha 1 İhlas

Ardından Aşağıdaki Dua Edilir
"Allahım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlu kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise âcizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allâh'ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Yok eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve âhiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!"

Daha sağlam olması için ise;

Temiz bir yere oturup, üç defa salevat-ı şerife okunur, sonra her birine Besmele çekerek 10 Fatiha, sonra 11 İhlas okur, sonra üç defa salevat okunur. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatılır, niyet ettiği şeyin iyi veya kötü olacağını bi-iznillah rüyada görülür. (Fetava-i Karı-ül-hidaye)

Diğer istihare uygulamaları 

Yatsı namazından sonra 3 defa veşşemsi, 3 defa velleyli, 3 defa vettini, 3 defa ihlası şerif ve 1 er defa felak ve nas surelerini okuyup muradını Cenabı Hakk tan dileyip hiç konuşmadan sağ yanına yatıp uyusualar rüyada maksadı ayan olur 

Yatacak vakit 17 defa bu ayeti kerimeyi okuyup ardından 10 defa salavatı şerif okusalar rüyada istediği şey kendisine beyan olunur.

Ayeti kerime budur. ا يْ ِ َ ِ مِن ا ال ْ َُسْ ل ِ للَّ ه ِ واعما ِل ا صا الِحًا واقاال ا اِنهني وامان ْ أَحْ سا ن ُ قاوْ لا ً م ِ َهن داعاا اِلى ا ا 

Ve men ahsenu kavlen mimmen deâ ilâllâhi ve amile sâlihan ve kâle innenî minel muslimîn

Yatmadan evvel temiz abdest alıp 7 defa asr suresini okuyup hiç konuşmadan yatıp uyusalar maksat hasıl olur.

dua

İlmin kapısı Hazret-i Ali (R.A.) diyor ki :
«Kim arzu ettiği şeyin Allah tarafından kendisine uykuda gösterilmesini istiyorsa, uyumadan önce altı rek at namaz kılsın. birinci rekatinde bir defa Fâtiha yı ve yedi defa VEŞ- ŞEMSl VE DUHÂHA sûresini, ikinci rek’atinde bir defa Fâtiha'yı, yedi defa VE’L-LEYLİ İZÂ YAGŞA sûresini okur. Üçün- cü rek atinde bir defa Fâtiha’yı, yedi defa VE’D-DUHÂ sûre sini, dördüncü rek atte bir defa Fâtiha’yı, bir defa ELEM NEŞ RAH LEKE sûresini okur. Beşinci rek'atinde bir defa Fâtiha’ yı, yedi defa VE T-TÎNİ sûresini, altıncı rek'atinde bir defa Fâtiha’yı, yedi defa İNNÂ ENZELNAHÜ sûresini okur...

dua

3 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski