Çocuğu Olmayanlar, Çocuk İsteyenler İçin Dua

Allah rızası için yatsı namazından sonra 4 Rekat Namaz kılınıp selam verdikten sonra 1 Fatiha suresi 10 tövbe istiğfar ederek 10 salavat getirerek (Karı ve Koca) Aşağıdaki Duaları okursa biznillah bebeği olmayanlara rabbim bebek bağışlar. Bir çok kişi bu duayı sabrederek ve huşu ile okursa rabbim çocugu olmayanlara çocuk bahşeder.

Mahmut efendi hazretlerinin öğretmiş olduğu ve tebliğ ettiği duadır. Sabırla ve ilişkiye girmeden bu dua okunmalıdır. Fazileti büyükdür ve çevremizde çokça şahit olduk..


Not: 3 kez onunacak,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bismillahirrahmânirrahîm
İnna fetahna leke fetham mübına

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Ve yensurakellahü nasran azıza

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bismillahirrahmânirrahîm
Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın

Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn

Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın

Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın
Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski