Ana içeriğe atla

Cenaze Nasıl Yıkanır Başında Neler Yapılır?

Cenaze nasıl yıkanır başında neler yapılır?

Ölüm anında neler yapılır? Ölen kişiye ilk olarak neler yapılır?

Vefat etmek üzere olan kimseye:
Sağ tarafı üzerine yatırılır, yüzü kıbleye çevrilir.
Yanında Kelime-i Şehadet getirilir ve Yasin-i Şerif okunur.
Vefat edince:
- Bir bez ile çene alttan üste doğru başı üzerinden bağlanır, takma disler vs çıkarılır, gözleri kapatılır, elleri iki tarafına uzatılır.
- Ayaktaki iki başparmak birbirine bir bez ilebağlanır.
Şişmemesi için karnı üzerine bir demir parçasıkaşık yahut bıçak konulur.
- Artık yıkanıncaya kadar yanında Kuran-ı Kerim okunmaz.
Yıkanma anı:
- Ayakları kıbleye gelecek şekilde Teneşir üzerine yatırılır, avret yerine bakılmadan elbisesi çıkarılır,geniş bir havluyla avret yerleri örtülür ve örtü altından namaza mükellef olan kimse eline bir bez sararak örtüyü açmadan evvela avret yerlerindeki necaseti
varsa temizler.
- Mevtanın cinsel organı bir bez üzerinden hareket ettirilir varsa meni sidik gibi şeyler çıkarılır, setten sabunlanır temizlenir. Sonra baştan aşağı yıkanmaya başlanır.
- Ağzına burnuna su vermeden Taharet yaptırır.Ağza burna da su verilir, dudaklarının içi dişleri burun delikleri ve göbek çukuru mesh edilir.
- Başı ve sakalı sabunlu su ile yıkanır, saçları taranmaz.
- Sonra Mevta sol tarafı üzerine yatırılır ve sağ tarafı sonra sağ tarafa yatirilıp sol tarafı yıkanır.
- Yıkayıcı Mevtayı belden yukarısından doğrultup kendine dayar ve karnını mesh eder.
- Necaset çıkarsa su ile temizler abdest gerekmez.Temiz bezle kurular, kefenler.
Kefen:
Beyaz ve pamuklu kumaştan bir bezdir.
Kefenleme:
Mevta usule göre bez bulunmadığı takdirde büyükçe bir çarşafı altından öne doğru geçirir ve sarılır. İkinci bir çarşafı üzerinden arkaya doğru sarılır… Sonra ayak ucundan göbekten ve kafası üzerinden çarşafl aruçlarından bağlanır. Güzel koku varsa tabutun içine ve kefene dökülür.
Cenaze namazı ve İmamet:
- Cenaze namazı müslümanlar üzerine kılınır.
- Ölü vücudunun çoğu tamam olması lüzum eder.
Başsız vücuda namaz kılınmaz, yıkanmaz. Beze sarılır ve gömülür.

- Ölü İmam ve cemaatin önünde teneşire yatırılır.
- İmam, ölünün göğsü hizasında durur, cemaatta onun arkasında saf tutar.
- İmam, cemaata ölünün kadın yahut erkek olduğunu işittirir ve buna göre niyet aldırır:
Şöyle der:
Fa tebiru ya ulil ebsar, leallekum tufl ihun. İnna lillahi
ve inna ileyhi raciun. Salatul cenaze anil gaibin
elezine entegalu ila rahmetillahi min ümmeti
Muhammed SAV.
- Durduk Allah için namaza, Meyyit için duaya, Hatun kişi yahut er kişi niyetine uydum hazır olan imama diye niyet edilip imamın ardında tekbir alınır.
Namazdan sonra dua:
Allahummağfi rli ahyaina verham mevtana veşfi merdana
vensur sultanena bi hürmeti men erseltehu
rahmetenlilalemin ve bi sırri suret ul
Fatiha!
Taşıma:
- Sonra tabut dört ayağından tutup taşınır. Mümkünse her kişi kırk adım taşır. Süratle ve sallamadan taşınır.
- Yüksek sesle zikir yapılmaz tabut yere konmadan oturulmaz.

Kabir:
- En az yarım adam boyu kazılır cenaze rahatça girebilmelidir içine. Daha derin daha iyidir.
- Yer sert ise lahit yapılır. Yani kabrin kıble tarafı cenazenin sığabileceği kadar oyulur ve cenaze kıble tarafından oraya konulur.
- Kabre koyan kişi
‚Bismillahi ve ala milleti Rasulillah‘ der ve cenazeyi sağ tarafı üzerine yatırır, yüzünü kıbleye çevirir. Kefenin baş ve ayak bağları çözülür.
Lahdin içindeki cenazenin üzerine toprak dökülmemesi için kerpiç konulur. Ancak kerpiç olmazsa kuru odun parçası konulur. Kabrin üzeri sonra toprakla örtülür. Aynı yerden çıkan toprak olması sartıyla kabir bir karış kadar yükseltilir deve hörgücü gibi düz veya dört köse yapılmaz.
Sonra kabrin başında şu dualar edilir:
Sure-i Mülk, sure-i Vakıa, ihlas-ı Şerif, Felak-Nas,
Fatiha! Bakara:
Elif lam mim. Ellezine yü‘minune bil ğaybi ve
yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfi -
kun. Vellezine yü‘minune bi ma ünzile ileyke ve ma
ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukinun. Ülaike
ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müfl ihun.

Sonra kalabalık gider ve geride kalan Hoca eff endi mevtaya telkin verir, 3 kez ey falan. diye ismiyle hitab eder ve şöyle seslenir ve uzaklaşır:
‚Üzkür ma künte aleyhi min şehadeti en la ilahe illallah…‘
3 x ‚Ya Abdullah, kul la ilahe illallah
3 x ‚Rabbim Allah dinim İslam, Peygamberim
Muhammeddir SAV‘

Taziye:
Başsağlığı dilekleri en fazla 3 gündür. Bu süre
zarfında mevtanın ruhu için sadaka dağıtılır

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

Recep Ayının 10. Günü Okunacak Dualar

Duanın Türkçe Okunuşu: Allahümme in ketebtenî şegıyyen fektüb sa’ııı’den. Vemhusmiii an divânil eşgıya’i ve semminiii tegıyyen verzügniii. A’yetel enbiya’i vensurniii ala cemi’ıl egda’i vahşürniii yevmel gıyameti fiii zümratil’embiya’i aleyhimüs’selam.Ve e’ız’ni min derkil eşgıya’i inneke semiud’düa’i bi rahmetike ya erhamer’rahımiyn.

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Recep Ayında İhlas Suresini Okumanın Faziletleri

Receb Ayında İhlâs'ı Şerif: "Her kim Recebde, bir kere İhlâs okusa, ALLAH'u Teâlâ onun elli senelik günahını bağışlar." Hadis'i Şerif, EnîSü'l celîs, sh:195 Hannani(RA) şöyle demiştir: "Her kim, Recebin her günü bir tane bile İhlâs Sûresi okusa, onbin deve yükü kâğıda sahip olur ki, göklerin ve yerin tüm sakinleri, ellerinde altın kalemlerle toplanıp o İhlâs'ın sevabını o kağıtlara yazarlar" (50 İhlâs okuyanın 50 senelik günahları silinir, 100 kere okuyan cehennemden berat alır, 1000 kere okuyan canını cehennemden satın alır.)

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi