Cenaze Nasıl Yıkanır Başında Neler Yapılır?

Cenaze nasıl yıkanır başında neler yapılır?

Ölüm anında neler yapılır? Ölen kişiye ilk olarak neler yapılır?

Vefat etmek üzere olan kimseye:
Sağ tarafı üzerine yatırılır, yüzü kıbleye çevrilir.
Yanında Kelime-i Şehadet getirilir ve Yasin-i Şerif okunur.
Vefat edince:
- Bir bez ile çene alttan üste doğru başı üzerinden bağlanır, takma disler vs çıkarılır, gözleri kapatılır, elleri iki tarafına uzatılır.
- Ayaktaki iki başparmak birbirine bir bez ilebağlanır.
Şişmemesi için karnı üzerine bir demir parçasıkaşık yahut bıçak konulur.
- Artık yıkanıncaya kadar yanında Kuran-ı Kerim okunmaz.
Yıkanma anı:
- Ayakları kıbleye gelecek şekilde Teneşir üzerine yatırılır, avret yerine bakılmadan elbisesi çıkarılır,geniş bir havluyla avret yerleri örtülür ve örtü altından namaza mükellef olan kimse eline bir bez sararak örtüyü açmadan evvela avret yerlerindeki necaseti
varsa temizler.
- Mevtanın cinsel organı bir bez üzerinden hareket ettirilir varsa meni sidik gibi şeyler çıkarılır, setten sabunlanır temizlenir. Sonra baştan aşağı yıkanmaya başlanır.
- Ağzına burnuna su vermeden Taharet yaptırır.Ağza burna da su verilir, dudaklarının içi dişleri burun delikleri ve göbek çukuru mesh edilir.
- Başı ve sakalı sabunlu su ile yıkanır, saçları taranmaz.
- Sonra Mevta sol tarafı üzerine yatırılır ve sağ tarafı sonra sağ tarafa yatirilıp sol tarafı yıkanır.
- Yıkayıcı Mevtayı belden yukarısından doğrultup kendine dayar ve karnını mesh eder.
- Necaset çıkarsa su ile temizler abdest gerekmez.Temiz bezle kurular, kefenler.
Kefen:
Beyaz ve pamuklu kumaştan bir bezdir.
Kefenleme:
Mevta usule göre bez bulunmadığı takdirde büyükçe bir çarşafı altından öne doğru geçirir ve sarılır. İkinci bir çarşafı üzerinden arkaya doğru sarılır… Sonra ayak ucundan göbekten ve kafası üzerinden çarşafl aruçlarından bağlanır. Güzel koku varsa tabutun içine ve kefene dökülür.
Cenaze namazı ve İmamet:
- Cenaze namazı müslümanlar üzerine kılınır.
- Ölü vücudunun çoğu tamam olması lüzum eder.
Başsız vücuda namaz kılınmaz, yıkanmaz. Beze sarılır ve gömülür.

- Ölü İmam ve cemaatin önünde teneşire yatırılır.
- İmam, ölünün göğsü hizasında durur, cemaatta onun arkasında saf tutar.
- İmam, cemaata ölünün kadın yahut erkek olduğunu işittirir ve buna göre niyet aldırır:
Şöyle der:
Fa tebiru ya ulil ebsar, leallekum tufl ihun. İnna lillahi
ve inna ileyhi raciun. Salatul cenaze anil gaibin
elezine entegalu ila rahmetillahi min ümmeti
Muhammed SAV.
- Durduk Allah için namaza, Meyyit için duaya, Hatun kişi yahut er kişi niyetine uydum hazır olan imama diye niyet edilip imamın ardında tekbir alınır.
Namazdan sonra dua:
Allahummağfi rli ahyaina verham mevtana veşfi merdana
vensur sultanena bi hürmeti men erseltehu
rahmetenlilalemin ve bi sırri suret ul
Fatiha!
Taşıma:
- Sonra tabut dört ayağından tutup taşınır. Mümkünse her kişi kırk adım taşır. Süratle ve sallamadan taşınır.
- Yüksek sesle zikir yapılmaz tabut yere konmadan oturulmaz.

Kabir:
- En az yarım adam boyu kazılır cenaze rahatça girebilmelidir içine. Daha derin daha iyidir.
- Yer sert ise lahit yapılır. Yani kabrin kıble tarafı cenazenin sığabileceği kadar oyulur ve cenaze kıble tarafından oraya konulur.
- Kabre koyan kişi
‚Bismillahi ve ala milleti Rasulillah‘ der ve cenazeyi sağ tarafı üzerine yatırır, yüzünü kıbleye çevirir. Kefenin baş ve ayak bağları çözülür.
Lahdin içindeki cenazenin üzerine toprak dökülmemesi için kerpiç konulur. Ancak kerpiç olmazsa kuru odun parçası konulur. Kabrin üzeri sonra toprakla örtülür. Aynı yerden çıkan toprak olması sartıyla kabir bir karış kadar yükseltilir deve hörgücü gibi düz veya dört köse yapılmaz.
Sonra kabrin başında şu dualar edilir:
Sure-i Mülk, sure-i Vakıa, ihlas-ı Şerif, Felak-Nas,
Fatiha! Bakara:
Elif lam mim. Ellezine yü‘minune bil ğaybi ve
yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfi -
kun. Vellezine yü‘minune bi ma ünzile ileyke ve ma
ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukinun. Ülaike
ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müfl ihun.

Sonra kalabalık gider ve geride kalan Hoca eff endi mevtaya telkin verir, 3 kez ey falan. diye ismiyle hitab eder ve şöyle seslenir ve uzaklaşır:
‚Üzkür ma künte aleyhi min şehadeti en la ilahe illallah…‘
3 x ‚Ya Abdullah, kul la ilahe illallah
3 x ‚Rabbim Allah dinim İslam, Peygamberim
Muhammeddir SAV‘

Taziye:
Başsağlığı dilekleri en fazla 3 gündür. Bu süre
zarfında mevtanın ruhu için sadaka dağıtılır
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski