Ala Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

ALA süresini yazarak meyve bahçesine asan kimsenin , bağ ve bahçesine asla zarar gelmez.
Buhari ve Müslim’de Rasulullah (s.a.)’m Muaz’a şöyle buyurduğu sa­bittir: “(Namazı) A’lâ, Şems ve Leyi sureleri ile kıldırsaydm ya!”

Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve diğer sünen sahiplerinin Nu-man b. Beşir”den yaptıkları rivayete göre Rasulullah (s.a.) iki bayramda ve cuma günlerinde A’lâ ve Gaşiye surelerini okuyordu.

İmam Ahmed Müsned’inde Übey b. Ka’b, Abdullah b. Abbas, Abdur-rahman b. Ebzi ve müminlerin annesi Aişe’den yaptığı rivayette Rasulul­lah (s.a.)’m vitirde A’lâ, Kâfirûn ve İhlâs surelerini okuduğu söylemişlerdir. Aişe Muavvizeteyn’i de (Felak, Nas surelerini) ilâve etmiştir.

Ahmed, Ali (r.a.)’den şöyle rivayet etti: “Rasulullah (s.a.) bu sureyi se­viyordu: “Sebbihisme rabbike’-A’lâ”

A’la Suresi Peygamber (Aleyhisselam) Efendimizin vitir namazlarında okuduğu bir suredir.

Hz. Ali (R.A.) Efendimizin rivâyetine göre, Resûlullâh (S a.v), A”la Sûresini çok severdi:

Resulullah (S.A.V.), bu süreyi yani Sebbihisme Rabbikel’a’la suresini okumayı çok severdi.

Hz. Peygamber (Aleyhisselâm) Kur”ân”dan uzun sûrelerden okuyamayacağını ifâde eden ihtiyar birine Sebbihisme Rabbikel’a’la suresini oku buyurmuştur.

Ala Suresinin Vitir namazında okunması
Enes Bin Malik (R.A.) şöyle demiştir:
“Hz. Peygamber Efendimiz, yatsı namazından sonra üç rek”ât vitir namazı kılardı. Birinci rek”âtta “Sebbihisme rabbikel”a”lâ” Sûresini okur, ikinci rek”âtta, “Kul yâ eyyühel kâfirun” Sûresini okur, üçüncü rek”âtta da “kul hüvallâhü ehad” sûresini okurdu”.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski