Ana içeriğe atla

Yayınlar

Ramazanın 17. Gecesi Bedir Zaferinin Gecesidir - Muradı ve Dilediği Olan Yokmu?

17.GECE, BEDİR ZAFERİNİN GECESİDİR Yarın, Enfal Suresi: 41. Ayette geçen Hakla batılın ayrıldığı FURKAN Günüdür. Başta RASÛLULLAH (Sallâllâhu Teâlâ aleyhi ve sellem) ve 313 Arslan gibi Sahabe-i Kirâm ve Cebrail, Mikail, İsrafil (Aleyhimüsselâm) komutasında 3000 melekle RABBİMİZİN yardımıyla Kazanılan Zafer Gecesidir! *Gafil olmayalım Bu gece ne hayırlı muradımız varsa o niyetle Ashâb-ı Bedr'in isimlerini tevessül ile okuyalım ve dua edelim Rabbimiz mutlaka kabul eder. . ! BEDİR EHLİ İSİMLERİ VE OKUMANIN FAZILETLERİ* Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında herbirinin adı söylenince, Radıyallahü anh "Allah ondan razı olsun" demek lazımdır. 01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem) 02. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.) 03. Seyyidüna Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.) 04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.) 05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.) 06. Seyyidüna Talha bin Ub

7 Ceddimiz, 7 Neslimiz Nedir?

İMAM-I BIRGİVİ HAZRETLERİ Buyururlar ki; İnsanoğlunun akrabası geriye doğru 7 nesildir. (7 ceddimiz deriz) bu 7 nesilde hem anne hem baba tarafından tam 254 anne ve baba vardır. Bunların hepsinin ahlâkı, özü, nüvesi, karakteri, zerreler seviyesinde de olsa, nesilden nesile, az veya çok süzülerek bizlere kadar gelir. Bizim nefsimizin ahlâkının temelini oluşturur, sonra ergenlikle, kişi bu temeli alıp ya daha iyiye götürür - Deniliyor ki; Bunların hepsinde kişinin geçmişinin, 7 ceddinin payı var, onların içinde birileri ahh almış, zulmetmiş, beddua almış veya üzerinde ödenmemiş keffaret ile gitmiş bu alemden... - Peki bunun tedavisi nasıl olacak? Yani - Ama bunun daha kolay bir yolu da şudur; Mesela sabah niyet edersin "bu gün okuyacağım tüm Salavat-ı Şerifeleri geçmişimdeki 254 anne ve babamın, varsa üzerlerindeki keffaretlerin, kul haklarının, bedduaların kaldırılması için hediye eyledim" diye ve her boş zamanında okursun...

İftarda Okunacak En Güzel ve Faziletli Bir Dua

Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir müslüman oruç tutarda, iftar anında: 'Yâ 'Azîmü yâ Azîmü ente ilâhî lâ ilâhe ğayrukeğfirli'z-zenbe'l-'azîme fe innehû lâ yeğfiru'z-zenbe'l-'azîme ille'l-azîm' يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ اَنْتَ اِلٰهِى لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اغْفِرْلِى الذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ اِلَّا الْعَظِيمُ 'Ey büyük (Allâh)! Ey büyük (Allâh)! Benim ilâhım ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak ki büyük günahı (Senin gibi) Büyükten başkası mağfiret edemez' derse, mutlaka annesinin, kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır. Bunu çocuklarınıza öğretin, zira muhakkak bu, Allâh'u Te'âlâ'nın ve Rasulü'nün sevdiği bir kelimedir. Allâh-u Te'âlâ bununla (dua edenin) dünya ve ahiret işlerini yoluna koyar." [İbni Asâkir, Tarîh-u Medînet-i Dimeşk, no:6761, 54/238; Ali el-Muttakî

Cinlerden Korunmak ve Büyüleri Bozmak İçin Haftada Bir Okunacak Dua

Sihirbazların (Büyücülerin), Şeytanların, Zâlimlerin, Cinlerin Şerrinden Korunmak İçin Duâ Bismillâhirrahmânirrahîm Uîzü nefsî ve hâmile hâze’l-kitâbi billâhillezi [Halaka’l-arda vessemâvâti’l-‘ulâ. er-Rahmânu ‘ale’l-arşistevâ. Lehû mâ fissemâvâti ve’l-ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahte’s-serâ. Ve in techer bi’l-kavli fe innehû ya’lemu’s-sirra ve ahfâ. Allâhu lâ ilâhe illâ hû. Lehu’l-esmâu’l-husnâ] Min şerri külli şeytânin merîd ve cebbârin ‘anîd. Ve cinniyyin şedîd. Ve min külli zî mihlebin bâsitın zirâ’ayhi bi’l-vasıyd. Ve min şerri külli sâhirin ve sâhiratin ve sâkinin ve sâkinetin fi’l-berri ve’l-bahri ve’l-âkâmi ve’l-âcâmi ve men yûle’u bi’l-ferşi ve’l-muhûl. Ve min şerri külli insiyyin nâkıdı’l-‘uhûd. Ve min şerri men yete’arradu bi’l-ecsâdi ve men yesteriku’s-sem’a ve’l-ebsâr. Ve men izâ zukirallâhu zâbe kemâ yezûbu’l-hadîdu ve’r-rasâsu ‘ale’n-nâr. Ve ‘uîzu nefsî ve hâmile hâza’l-kitâbi billâhi’l-hannâni’l-mennânillezî sehhara li Dâvûde’l-cibâle ve li Süleymâne’r-rîha ve’l-c

Secdede Ölmek ve Ölüm Acısı Çekmemek İçin

İmam-ı Sünuni(ks) hazretleri diyorki; Ben bu selamı günde 100 kere okuyan ve bunu vird haline getiren kimselerden bazılarını bizzat gördüm. Onlar sonunda secdede vefat edip dünyadan göçtüler.  Bir müslüman daha ne ister... Esselamu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahı ve berakatuh  Günde 100 kere dıyen ölüm acısı çekmez..

Ölen Kişinin Ruhu Evinin Etrafında Gezer mi?

Ebu Hureyre r.a rivayetine göre; Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: Bir mümin kişi vefat edince ruhu 1 ay kadar evinin etrafında havada dolaşır. Ailesine kimin baktığını, malının nasıl taksim edildiğine ve borçlarının nasıl ödendiğine bakar. 1 ay geçtikten sonra ruhu kabrine gönderilir. Kabrinin etrafındada 1 sene kadar gezinir,kim geliyor, kimler dua ediyor ve kimlerin onun için üzüldüğüne bakar. 1 sene bitincede diğer ruhların beklediği yere giderek sura üfürülünceye kadar burda bekletilir. ( Behcetü'l - Envâr). Kulun ölümden sonra cenazesi taşınırken Yüce ALLAH  4 melek gönderir. Bu melekler kulun kabrinin başına geldiklerinde onlardan biri, ecel tükendi ameller arzular sona erdi diye seslenir.İkinci melek ise; mal mülk gitti, ameller kaldı. Üçüncü melek, meşguliyetler bitti vebal kaldı diye seslenir. Dördüncü melek, yediğin helal meşguliyetin ise ALLAH'a hizmet oldu ise ne mutlu sana diye seslenir. ( Behcetü'l - Envâr)

Esma-i Berhetiyye Sırrı Havası ve Faziletleri

Berhetiye olarak bilinen bu celil isimlerin birçok özellikleri ve latif sırları vardır. Alimler Berhetiyyeyi en büyük ahid, yüce anlaşma, gizlenmiş sır, gizli hazine ve altın yapan madde diye isimlendirip yad etmişlerdir.       Süleyman ibni Davud a.s. veziri Asaf ibni Berhiya ve Hakim Kalfetiryusun Berhetiyyeden istifade ettikleri gibi, nice alimlerle arifler gizli sırlarla dolu, baha biçilmez bu hazineyi kullanmışlardır.       Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere cinler, ifritler, maridler ve şeytanlar baş kaldırıp karşı koyamazlar. Bu Kaseme sahip olan kişi her türlü hayır veya şer amellerinde (Melek indirme, yardımcıyı davet etme, getirtmek, göndermek, sara etmek, kahretme, bir şeyi gizlemek veya açığa çıkartmak vb.gibi) başarıya ulaşır. Bu Kasemin sırrına ulaşan kişinin diğer Kasem ve Azimetlere ihtiyacı kalmaz. Berhetiyyeye ait bilgisi olmayan kişinin de ilmi eksiktir. Çünkü Berhetiyye ruhani ilimlerin başı ve temelidir.       Bir davet yapacağın zaman elbise

Okuyana ve Üzerinde Taşıyana Hayır Getiren Dualar

Okunduğunda veya Üzerinde Taşındığında Hayırdan Başka Hiçbir Şeyi İsabet Ettirmeyecek Olan Dua Kaynak: Lalegül Dergisi Mart 2017

Cennette Peygamber Sofrasında Misafir Olmak İçin Salavat

Fatiha Suresi İle Rızık Bolluğu İçin Terkib

Muhammed Hakkı en Nazilli (Rahimehullah) Fatiha Suresi ile alakalı rızık bollulugu için tecrübe edilen virdi şöyle nakletmektedir* Fatiha Suresinin Hicri Sırrı Hicri bir ayın İlk Pazar Günü Fatiha Suresi  Pazar günü 70  Pazartesi günü 60 Salı günü 50 Çarşamba gúnü 40 Perşembe günü 30 Cuma günü 20 Cumartesi 10 defa okunur, Yani bu virde hicri ayın ilk haftası pazar günü başlayıp Fatiha suresinin kıraatı her gün 10 'ar tane azaltılarak bir hafta boyunca devam edilir, rızık genişliği için okunur mühim bir sırdır.

Çocuk Cenazesinde Neler Yapılır Neler Okunur?

Çocuk cenaze namazında neler okunur?

Şaban Ayında 3 (Üç) Gün Oruç Tutmak

Şaban Ayında 700 Kere Salavat Okumak

Melekler senin için kıyamete kadar tövbe istiğfar dilemesini ve senin için af dilemelerini istermisin?

Rızık, İş Bulmak ve Ticarette Çok Kazanmak İçin Okunacak Dua

Her gün akşam ve sabah namazlarından sonra 10 defa bu ayeti kerimeyi okuyanın kesesine bereket,ticaretine bol kazanç,rızık hususunda sıkıntıya maruz kalmamak ve maddi işlerde daimi başarılı olmak için okunur.

Amel Defterindeki Günahları Yakan Zikirler Dualar

 "Her kim receb, şa`bân ve ramazanda, öğlen ikindi arası: `Kendisinden başka hiçbir ilah bulunma-yan, Hayy ve Kayyûm olan O büyük Allâh-u Te'âlâ'dan, mağfiret taleb ederim. Kendisi hakkında ne bir zarara ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye mâlik olmayan, (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, O'na tevbe ederim' derse, Allâh-u Te'âlâ (o kişinin sevab ve günahlarını yazmakla görevli) iki meleğe: `Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alükalı yazıları yakın!' diye vahyeder."

Bakara Suresinden 10 Ayet Okuyunca Neler Olur?

Bakara Suresinde On Ayet Vardır ki Okunduğu eve de şeytan giremez kendisine de ailesine de malına da istemediği bir şey isabet etmez! Sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar şeytan yaklaşamaz Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm. 1.Elif lam mim 2.Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn 3.Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun 4.Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun 5.Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun 255.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te'huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa' vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym 256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy  fe mey

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden Dualar

"Allah’ım! Uzuvlarımızı Sana kulluk yapmakla, kalplerimizi Seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini - gündüzünü Sana lâyık olmaya çalışmakla meşgul eyle!.. Bizi, bizden önce gelip - geçmiş sâlihler topluluğuna ilhak eyle! Bizi de, onlara vermiş olduğun maddi - manevi güzel rızıklarla rızıklandır. Onlar için olduğun gibi, bizim için de ol! Âmin." - (1. Sohbet) "Allah'ım! Bize, Sana dayanıp Sana güvenmeyi ve böylece halis, salih ve kalbi selim sahibi Müslümanlar olmayı nasip eyle ve bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Âmin." - (2. Sohbet) "Allah'ım! Sen, hepimizi doğru yola sevket, hepimizin tövbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et! Allah’ım! Bizi lütfunla ve Senin rızan için uyandır. Sırf Senin rızan için uyanmış olalım. Allah’ım, dünyâda da âhirette de vuslatını bize nasip eyle. Sana yakın olmanın ve Seni görmenin zevkini bize tattır. Bizi yalnız Senin yolun

Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklardan Korunmak İçin Dua

Zira bu surenin çok okunduğu evlerde; Aile huzursuzluğu olmaz, bereket çok olur, süfli varlıklar barinamaz, o evdekilere düşmanlık ve haset edenler pişman ve perişan olur, büyü ve sihir tutmaz, nazardan emin olurlar veeee En güncel olanı O ev halkı bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunur. Okuma usulü dar zamanlarda her namazdan sonra, geniş zamanlarda sabah ve akşam namazından sonra 11 er defa okumaktır. Yukarıdaki sıkıntılardan birini halı hazırda yaşayan insanlar kuşluk vakti 70 defa daha okurlar.  

Affedici ve Merhametli Olmak İçin Okunacak Dua

"Salli ve sellim ve bârik yâ Ğafûru 'ale'l-müsteğfiri li ümmetihi'r-rabbe'l-ğafûr" صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ يَا غَفُورُ عَلَى الْمُسْتَغْفِرِ لِأُمَّتِهِ الرَّبَّ الْغَفُورَ "Ey (kulların günahı ne kadar büyük olursa olsun hepsini affeden, tevbekarlara kapısını kapatmayan ve tevbenin ardından günahları da sevaplara çeviren) Ğafûr! Ümmetinin affı için Ğafûr olan Rab'den mağfiret taleb eden zata salat-ü selam et ve bereket yağdır." Havassı ve Okunma Adedi Her kim "el-Ğafûr" ism-i şerifiyle (Rasûlullâh ﷺ'e 1286 kere) salat-ü selam ederse, Allâh(-u Te'âlâ) ona bağışlama ve görmezden gelme huylarını takındırır, onun günahlarını bağışlar. Ayrıca bu salat baş ağrısına karşı bir emandır. [Ahmed 'Abdülcevâd, Salevâtü'l-muhibbîn 'alâ Habîbi Rabbi'l-'âlemîn]  

Mukâtil bin Süleyman Duası

Tekasür Suresi Okumak 1000 Adet Ayet Okumaya Denktir.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Bir kimse bir gecede 1000 ayet okursa Allah'a, kendinin yüzüne güler bulduğu halde mülaki olur. "Ya Resulallah bin ayet okumaya kimin gücü yeter?" diye sorulunca, Resulallah besmele ile " Elhâkümüttekâsür"ü (Tekasür suresini) sonuna kadar okudu da şöyle buyurdu: Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bu sure bin ayete bedeldir.(Hz. Ömer (r.a.) dan. Ramuz 439/2)   Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Elhakümüt tekasür 2- Hatta zürtümülmekabir 3- Kella sevfe ta'lemun 4- Sümme kella sevfe ta'lemun 5- Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn 6- Le teravünnelcehıym 7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn 8- Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı, 2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar! 3- Öyle değil, ileride bileceksiniz! 4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz! 5- Öyle değil, kesin olar

Yorgunluk, Halsizlik, Bitkinlik İçin Okunacak Dualar

Eğer kendinizi halsiz bitkin yorgun his ediyorsanız devamlı size tavsiyem 200.kere Sadece Sübhaneke duasını okuyun ister tek seferde okuyun isterseniz bir kaç seferde okuyun ama Sayı 200 olacak siz bile şaşıracaksınız Allah'ın izniyle Arşı yaratınca Allahu Teala 4 meleğe emretti taşıyın diye. Takat getiremeyip dizleri üstüne çöktüler. 1.si Subhaneke Allahümme ve bihamdik dedi. 2.si Ve tebareke’smük 3.sü Ve teala ceddük 4.sü Ve la ilahe gayrük dedi.Ve Arşı taşımaya güçleri geldi. Arşı taşıyan meleklerin tesbihidir Subhaneke Duası. Kaynak:Mızraklı İlmihal, Osmanlıca olanının kenar yazılarında yazıyor hatırladığım kadarıyla.