Yüzük Takmak Hakkında Hadisler

Yüzük hakkında detaylı bilgi, Bu konuda hadisler, yüzüğün nasıl olması gerekir, yüzük taşları? Bismillahirrahmanirrahim..
1- Erkeklerin altın yüzük takması haramdır.
2- Yüzüğün gümüş olması müstehaptır:
Hz. Ali (a.s):
"Parmaklarınıza, gümüş olmayan yüzük takmayın. Çünkü Resulullah salla'llâhu aleyhi ve alih buyurmuştur ki: “Allah-u Teâla, parmağında demir yüzük olan eli tahir kılmaz." (Tuhefu'l-Ukul)
3- Orta ve işaret parmağına yüzük takmak mekruhtur:
Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) hitaben şöyle buyurdu:
Ya Ali, işaret ve orta parmağına yüzük takma; çünkü bu "Lut" kavminin yaptığı bir işti. Küçük parmağını da yüzüksüz bırakma." (Tuhefu'l-Ukul)
4- Yüzüğün sağ ele ve küçük parmakla yanındakine takılması sünnettir.
5- Yüzüğün parmağın dip boğumuna takılması sünnettir ve baş boğuma takılmasından nehyedilmiştir; zira Lut kavmi böyle yapıyorlardı.
6- Başparmağa takılması hakkında bir kayıt görmedim. Ama galiba buna gerek duyulmamış. Çünkü o parmağa yüzük takılması zaten anormal bir durum. (Gerçi maalesef bugün bu anormalliği yapanlar vardır!)
7- Abduhayr şöyle diyor:
“Hz. Ali (a.s)ʼın, parmağına taktığı dört yüzüğü vardı: Şeref ve yüceliği için Hadid-i Sini, korunması için de Akik yüzük takardı.
Yakut yüzüğünün kaşına şöyle yazılmıştı: “Lâ ilâhe illâllah el-melikʼul- hakkʼul- mubin” Firuzeʼnin kaşına da şöyle yazılmıştı: “Allahʼu Melikʼul- hak” Hadid-i Siniʼnin kaşına da şöyle yazılmıştı: “el-İzzetu lillahi cemian” Akikʼin kaşına da şu üç cümle yazılmıştı: “Mâşaellah, lâ kuvvete illa billah, esteğfirullah.” (El-Hisal -Şeyh Saduk-, s.199)
8- Allah'ın isimlerinden birini yüzük taşına nakşeden kimse onu, istinca ettiği (necaset temizlediği) ele takmamalıdır." (Tuhefu'l-Ukul)
9- Yüzüğün kaşının akik ve firuze taşından olması çok üstelenmiştir. Ve hadislerde bunlar için birçok sıhhı ve manevi faydalar zikredilmiştir.
Akik Taşının Faydaları
Bedenin gerginlik olan kısımlarına sıcaklık hissi verir ve gerginliği azaltır. Ağrıları gidermek için kullanılabili
www.islamda.org