O vakit bir olasın,O vakit bir olasın,
Ayrılıktan kalasın.
Cansız gel bu kapıya,
Baki dirlik bulasın.

Can tutagelir isen,
Ya canım var der isen,
Canı şumar eder isen,
Külli sağıncılasın.

Bunda ne sağınç şumar,
Ya burda kim kalır var.
Çün böyle düştü sefer,
Gerek yoldan kalasın.

Dert ile gelmeyince,
Dermana erişilmez.
Bir can yolda kor isen,
Binbir canlar bulasın.

Kalma fani sağınca,
Kasd ile bakma gence.
Yüzbin iki cihanda,
O denli sen olasın.

Tadarsan aşk tadından,
Geçersin zahir dinden.
Ayrılığın ardından,
O vakit kurtulursun.

Ey Yunus! Hani aklın?
Keksizin söyler dilin.
Payanı yok bu yolun,
Yazıda dolanasın.

Yunus Emre

www.islamda.org