O dost benden yana hiç bilmezim nice baktı,O dost benden yana hiç bilmezim nice baktı,
İşbu vücud şehrine bir hoş nazar bıraktı.

Gözüm onun yüzünden nice gideribilem,
Şol şirin kılıç ile gönlümü şöyle yıktı.

Kimden öğüt istersem, sabrı gösterir bana,
Sabırın perdesini mahabbet odu yaktı.

Sabırla benim işim, nice varacak başa,
Canıma can bağışlar şol dostumun nüvahtı.

Sevdikli sevdiğiyle bile kopadır yarın,
Bu iş yarına göymez, bugünkü dem sayaktı.

Yunus dost mürüvvetin ırmaya kend'özünden,
Kişi neyi severse, canı ona uyaktı.

Yunus Emre
www.islamda.org