Niteki o maşuk ile ben zarımı bir eyleyem

Niteki o maşuk ile ben zarımı bir eyleyem,
Gark olam, müşahedeye ermeğe tedbir eyleyem.

Kimdir ki anı görüben gizleni kıldı ahvali,
Göster bana o kişiyi, ben dahi elbir eyleyem.

Bu halayık eydür bana, sakla anı can içinde,
Bir zerresi yüzbin cihan, eyit nice sır eyleyem.

Şunun gibi çabuk nazar, bir nazarda yüzbin Musa,
Ser-mest-ü hayran kamusu, de nice tedbir eyleyem.

Farz değildir kamulara Tur'da münacat eylemek,
Ben kandasam dost andadır, her yeri Tur eylesem.

Hidayet erdi kamuya, havasından geçmezlere,
Tevfik yüzün yere vurup aşkımı şir-gir eyleyem.

Muhakkıklar göre durur, Yunus gözü ne gördüğün,
Düşüm söyleyeyim sana, necm ile tabir eyleyem.

Yunus Emre
www.islamda.org