NİCE BİR BESLEYESİN


Nice bir besleyesin bu kadd ile kameti,
Düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti.

Topraktan yaratıldın, yine topraktır yerin,
Toprak olan kişiler n'ider bu alâmeti.

Çalış, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir,
Yüz Kabe'den yeğrektir, bir gönül ziyareti.

Uslu değil delidir yüce saraylar yapan,
Akıbet viran olur cümlenin imareti.

Yüz bin peygamber gele hiç şefâat olmaya,
Vay eğer olmaz ise Allah'ın inayeti.

Nefsi Müslüman olan hak yola doğru varır,
Yarın ona olacak Muhammed şefâati.

Kerâmetim var diyen, halka sâlûsluk satan,
Nefsin Müslüman etsin var ise kerâmeti.

Yunus imdi sen dahi, gerçeklerden ola gör,
Gerçek erenler imiş kamunun ibadeti.

Yunus Emreislam
islam