Nasîhat kandilinden bir işâret göründü

Nasîhat kandilinden bir işâret göründü.
Tenim içinde canım andan yana süründü

Nefsimin ejderhâsı döndü bana haml’etti
Kanâat hay demezse yeri göğü yer imdi

Kanâatı yâr edin uyma nefs dileğine
Eresin hakîkate yerin buldun dur imdi

Kanâat dediğini eğ’er sen tutmaz isen
Nefsine uyar isen ser-gerdan ol yor imdi

Yunus Hak tecellîsin şiir dilinden söyler
Canda gevher var ise Hak’tan yana yür’imdi

Yunus Emre

Dipnot:

Herşeyin En Doğrusunu Yüce ALLAH Bilir.