Zülküfül Peygamber'in Ziyareti Efsanesi

Zülküf'ül Peygamber'in gerçek adı Beşir'miş. Ergani'nin Sesverenpınarı köyünde bir savaşa katılmış. Savaşta komutan ölünce ona vekil olarak bu komutan olmuş. Adına da vekil olmak anlamında "tekafül" denmiş. Daha sonra bu Zülküf'ül adına dönüşmüş. Bu savaşta Arap kölesiyle beraber yaralanmışlar ve adını alan dağa gelip şehit olmuşlar. Her ikisinin de mezarı, Ergani'deki Zülküf'ül Dağı'ndaymış. Kölesinin mezarına geceleri pamuk ve su koyarlarmış. Sabahları, suyu eksilmiş pamuğu da kanlı bulurlarmış. Çünkü köle, geceleri Zülküf'ül Peygamberin ve kendisinin yaralarını temizlermiş. Zülküf'ül Peygamber, Ergani'yi koruduğu için buraya hiç düşman girmemiş.Ayrıca burası çok bereketliymiş. Ergani sözü de bereket ve bolluk anlamına gelirmiş. Bir ara Zülküf'ül Peygamber'in türbedarı, türbeye ait şeyleri çalıp hırsızlık yapmış. Buna kızan Peygamber de kızıp Bağdat'a gitmiş. Ondan sonra da Ergani'ye darlık gelmiş.

www.islamda.org