Taşköprü'nün Kuruluş Efsanesi

Adana'da, Seyhan Nehri üstünde bulunan tarihi Taşköprü'nün kurulmasıyla ilgili olarak birçok söylenti vardır. Bunlardan bir tanesi de şöyledir:

Adana'da bir pâdişâh yaşarmış. Padişahın kızı bir yılanın ölümüne neden olmuş. Bu yılanın eşi, kızı öldürmek için peşine düşmüş. Padişah bunun farkına varmış. Kızını tanıdığı birisinin evine saklamış. Evden çıkması yasak olan kız, birgün dayanamayarak bahçeye çıkmış ve elma toplamaya başlamış. Bunu gören yılan, kızı sokarak öldürmüş. Padişah da kızının anısına Taşköprü'yü yaptırmış. Halk bugün bile pâdişâhın, yıkıldığında yeniden yaptırılabilsin diye köprünün altına para ve altın koyduğuna inanır. () [1]

() Kaynak Kişi: Nihal Kaya (öğretmen)

Kaynaklar

[1] "Şahmeran, Lokman Hekim ve Adana Efsaneleri", Yrd. Doç. Dr. Refıye Şenesen (Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi)

www.islamda.org