Taşkesen Efsanesi

Anlatılanlara ve atalarımızdan gelen kaynaklarda olay şöyledir...

Taşkesen köyü yakınlarında 9 -10 zorba yaşarmış ve civar köylerden haraç toplarmış. Topladıkları bu haraçların çoğu, tahıl tütünden azıklarmış. Bu tahılları öğütebilecek değirmenleri yokmuş. Bu zorbalar, civârda bulunan halka bir değirmen yaptırmaya karar vermişler. Değirmen yapılmış. Fakat değirmen taşını yapabilecek birkaç usta bulamamışlar. Bunu yapamayan ustaları da öldürüyorlarmış.

Sıra Taşkesen köyüne gelmiş. Buradan bir kaç kişiyi değirmen taşını kesmeleri için yanlarında götürmüşler. Bu şahıslara çeşitli baskılar sonunda Değirmen taşını yaptırmışlar. Bunun karşılığındaysa bu ustaları serbest bırakmışlardır. Bundan sonra köyün adı Taşkesen olarak kalmıştır.

www.islamda.org