Tantalos Efsanesi

Tantalos, ismi efsanelere karışmış bir kral. Bir efsaneye göre, Kral halkıyla birlikte Spilos dağında yaşar ve Batı Anadolu'yu yönetirdi. Tantalos'un 2 oğlu vardı. Biri “Niobe” (Manisa'da ağlayan kaya haline gelen oğlu), diğeri “Pelops” idi (Yunanistan'a giderek Olimpiyat Oyunlarını başlatan oğlu). Tantalos bir Anadolu tanrıçası olan Kibele'ye inandığı ve Heles tanrılarını tanımadığı için tanrıların gazabına uğramıştır. Ona verilen ceza dünyanın her yerinde “Tantalos İşkenceleri” olarak anılır. Baş tanrı Zeus'un onu yeraltı ülkesine atıp (Hades'e), hapsettiği anlatılır efsaneye göre.

Bir başka efsaneye göreyse Tantalos oğlu Pelops'i keserek etiyle tanrılara şölen düzenlendiğinden bahsedilir.

NOT: Tantalos'un mezarı, bugün Bayraklı'da tahrip olmuş biçimiyle bir gecekondunun temelleri altında kalmıştır.

www.islamda.org