Silsile-i Zeheb

Hazihi Silsiletüzzehebi Kaddesallahu Teala esrarahum ve emeddenallahu bi şefaatihim amiinn....

1*Seyyidüna ve senedüna ve mevlana Muhammed Mustafa (sallallahualeyhi ve sellem)
2*Ebubekir sıddik (Radıyallauu Anh)
3*Selmani Farisi (Radıyallahu Anh)
4*Kasım ibni Muhammed ibni Ebubekir (Radıyallahu Anh)
5*Cafer ibni Muhammed Sadık (Radıyallahu Anh)
6* Beyazıd-ı Bestami (Kuddise sırruhu)
7*Ebu el Hasen el Harkani (Kuddise sırruhu)
8*Ebu Ali el farmedi (Kuddise sırruhu)
9*Yusuf el Hemadani (Kuddise sırruhu)
10*Abdul Halik el Guncduvani (Kuddise sırruhu)
11*Arif el Rivekeri (Kuddise sırruhu)
12*Mahmud ul İnciri Fağnevi (Kuddise sırruhu)
13*Hace Ali Ramiteni (Kuddise sırruhu)
14*Muhammed Baba Semmasi (Kuddise sırruhu)
15*Hace Emir külal (Kuddise sırruhu)
16*MUHAMMED BAHAÜDDİİN ŞAH-I NAKŞİ BENDİ (Kuddise sırruhu)
17*Alaüddiin Attar (Kuddise sırruhu)
18*Yakup Cerhi elhisari (Kuddise sırruhu)
19*Ubeydullah elaharar Semerkandi (Kuddise sırruhu)
20*Muahmmed ezzahid (Kuddise sırruhu)
21*Derviş Muhammed (Kuddise sırruhu)
22*Hace Semerkandii (Kuddise sırruhu)
23*Muhammed el Baki (Kuddise sırruhu)
24*İmam-ı Rabbani(Kuddise sırruhu)
25*Muhammed el masum Şerhendi (Kuddise sırruhu)
26*Seyfüddiin ebulberekat Ahmed (Kuddise sırruhu)
27*Muhammed el Bedaavüni Seyyid nur (Kuddise sırruhu)
28*Habibullah Canı Can el Mazhar (Kuddise sırruhu)
29*Abdullah el Dehlevi (Kuddise sırruhu)
30*Muhammed Halid Ziyaüddin (Kuddise sırruhu)
31*Abdullah el Mücaviru fi Beledillah (Kuddise sırruhu)
32*Muahmmed Musatafa İsmet Garibullah (Kuddise sırruhu)
33*Halil Nurullah el Zağravi (Kuddise sırruhu)
34*Ali Rıza el Bezzaz (Kuddise sırruhu)
35*Ali Haydar El Ehishevi (Kuddise sırruhu)
36*Şeyhuna Mahmud El- Ufi (kaddessallahu Teala esrarahum)

www.islamda.org