Nelere Şükretmem Lazım?

İbrahim bin Edhem kuddise sirruhu şöyle buyurdu: Bir kimse, sabaha çıktığı zaman dört şey için ALLAH’a şükretmesi lazımdır:
1- Kalbimi hidayet nuruyla nurlandıran, beni mü’minlerden eyleyip, yoldan çıkmışlardan eylemeyen ALLAH’a hamdolsun.
2- Beni Ümmet-i Muhammed’den yapan ALLAH’a hamdolsun.
3- Rızkımı başkasının eline bırakmayan ALLAH’a hamdolsun.
4- Ayıplarımı, günahlarımı örten ALLAH’a hamdolsun.
(Kaynak: Ebu'-Leys Es-Semerkandi, Tenbihu'l-Gafilin; syf:268)
www.islamda.org