Mânâ berâtın aldık, uş gine elimize


Mânâ berâtın aldık, uş gine elimize,
Aşk sözün veriverdi padişah dilimize.

Aşk sözlerin söyler can, canları eyler hayran,
Cahiller giremezler bu bizim sırrımıza.

Sırrımıza ermezler, inen yoldaş olmazlar,
Değmeler haldaş olmaz bu bizim halimize.

Haimize haldaş ol, sırrımıza sırdaş ol,
Müşkilin ayan olsun, baş indir ulumuza.

Bu bir genc-i nihandır, n'ister değmeler bunda?
Nice ördek, nice kaz hoş iner gölümüze.

Şu yakımı biz yaktık, dünyayı elden koduk,
Ahreti kabul ettik, şâkiriz ulumuza.

Yunus sen bahri olgıl, aşk göllerine dalgıl,
Bu hak sözleri algıl, eresin kânımıza.

Yunus Emre
www.islamda.org