Kız Kumu Efsanesi

Eski zamanlarda, civârın kralının kızıyla bir balıkçı, birbirlerine aşık olmuş. Fakat; kral kızı, balıkçıya varamaz!Hâl böyle olunca, kız ile delikanlı gizli gizli buluşuyorlar tabii!

Kral baba, bunu zaman içerisinde öğrenir ve bir gece takip ettirir kızını! Derler ki; balıkçı, denizden geliyor, kız kumsalda onu bekliyor, bulunduğu yeri ışıkla işaret ediyormuş delikanlıya! Ve kral kızıyla delikanlı, gün ağarana kadar aşk oyunları yapıyorlarmış birbirlerine!

Kral, bir gece askerlerine kızını yakalamalarını ve kumsalda ışıkla balıkçıya işaret göndermelerini emreder. Delikanlı, ışığı görünce atlar kayığına ve kürek çeker bir manga askerin üzerine doğru! Kız, askerlerin elinden kurtulur ve koşmaya başlar sevdiğini kurtarabilmek için; fakat koyun tâ öbür ucuna yetişmesi imkansızdır! Fakat sevdâ bu; kural falan dinlemez. Atar kendini sulara! İşte o anda bir mûcize gerçekleşir! Kızın adım attığı her yer kumsala dönüşürken peşinden koşan askerler bastıkça denize gömülürler onca ağırlıkla!Kız, kayığa kadar koşar! Fakat bir okçu, tam o anda delikanlıyı hedefleyip salar okunu! Heyhat! Kız ile delikanlı, birbirlerine sarılmışlardır bile ve ok gelip kızla buluşuyor! Derler ki; o kumlar, kızın kanı denize karışınca kırmızıya boyanmış! Delikanlıysa aldığı gibi gider kızı, sonrasını ne gören vardır ne de duyan!!

www.islamda.org