Kırk Kız Efsanesi

Yöre: Kırgızistan

Eski Kırgız efsanelerinde mitolojik özellikler ön plandadır. Kırgız kavminin ortaya çıkışıyla ilgili “Kırk Kız” efsanesi bunlardan birisidir: Bu efsaneye göre; “Sağın Han” adlı bir Kazak hükümdârının bir sabah erken 40 câriyesiyle beraber gezmeye çıkarlar. Henüz güneş doğmamıştı. Bir ırmağın kenarına gelirler. Irmağın üzerine samânın nur sütunu indiği için, suları gümüş gibi parlaktı. Kızlar suların güzelliğine meftun olarak parmaklarını ırmağa daldırırlar. Bu temas sonucunda hepsi gebe kalır. Hükümdâr, bunların hepsini bir dağa sürgün eder. Orada bunların nesli çoğalarak “Kırgız” kavmini vücûda getirirler. (Gökalp,1976:110).

Kaynak: Ay ve Güneş Motifinin Kırgız Kültüründeki Yeri, s.79-88. Saadettin KOÇ, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı. Kırgızistan Millî Devlet Üniversitesi Doktora Öğrencisi.

www.islamda.org