Kimse doymaz bu nazara


Kimse doymaz bu nazara,
Aşk ile kim pençe vura?
Bu nazara karşı duran,
Hanumânın garka vere

Çün elini aşka vura,
Aşk okuna kimdir dura?
Gökyüzünden melâiki,
Aşk onu indire yere.

Gör Hârut Mârut ne idi?
Hazrette ferişte idi.
Nasîbin aşka aldırıp,
Makamın Zühre'ye vara.

Abdestimiz, namazımız,
Doğruluktur taâtımız.
Aşk ile bağladık kamet,
Safımızı kim ayıra?

Mescid medrese olduğu,
Pak cemaat kılındığı.
Halayık saf saf durduğu,
Aşk şükrânesidir zere.

İçimde yanar aşk odu
Gönlümde onun hasedi.
Aşk odunun tütününden
Yunus'un benzi sarara.

Yunus Emre
www.islamda.org