Kaz Dağında Sarı Kız Efsanesi

İlginizi çekeceğine inandığımız ve kolay kolay bulunması mümkün olmayan bu yazı Gıyas Yetkin'in 1939'da Balıkesir'de yayınlanmış "Edremit" adlı kitabının 74-78. sayfalarından alınmıştır.

Kaz Dağı: Edremit'in şimali garbisinde ve Ağunya'dan başlayarak Behram hatta baba burnunda nihayetlenen bir silsilenin en yüksek kısmıdır.

En yüksek tepesi eski adıyla "Gargaros", resmi adıyla "Kartal Tepe", mahalli tabirle "Baba Tepe"dir.

2. derecede yüksek olan yer ünlü Sarı Kız tepesidir. Eski ismidir. Bu dağın Kaz Dağı adını almasında bu tepe hakkında efsaneler başlıca amil olmuştur.

3. derecede yüksek olan da "Bakla Tepe"dir buna yassı bağ da denilir. Emsalsiz güzelliklerle dolu olan Kaz Dağı'nı hakkıyla tarif edebilmek mümkün olamamakla beraber bu güzel yurt köşesini aşağıdan yukarıya doğru tetkik etmek daha doğrudur.

Edremit'ten Kaz Dağı'na çıkmak için başlıca 5 yol vardır. Paşa Sultan, Zeytinli, Kızıl Keçili, Avcılar, Altınoluk, yollarıdır. Bunların içinde en yakın yol Zeytinli yolu olduğu gibi o kadarda dik değildir. Hatta bu yolda (Tomruk yolu) denilen genellikle patikayla birleşen geniş bir yol vardır ki buradan 2 tekerlek üstünde öküzler koşarak Tomruk denilen keresteler indirilir. İşte bu yol ufak bir himmetle otomobil yolu haline girebilir. Çünkü bu yol güzergâhında uçurum yok denilecek kadar azdır. Diğer yollar köylere özgü olmakla beraber bu yol dağın başka başka manzaralarını mevkilerini sularını gösterir...

Sarı Kız'a sağ tarafta ufak bir tepecik üstündeki yoldan çıkılır. İlk olarak körfezin çok muhteşem güzelliği göze çarpar bu emsalsiz manzara karşısında bir an Sarı Kız filan hatırdan çıkar bütün yorgunluk hemen buracıkta unutulmuştur. Baba burnundan musluk dağlarına kadar körfez ve ova ayağınızın altındadır. Havrana giden beyaz şerit gibi yol ile Edremit son virajdan büyük servili mezarlığıyla Havranı da görürsünüz Burhaniye ve bugün dalyan olan eski tuzla ve altındaki parlak bir şerit gibi zeytinli çayı pınarı ve nihayet mavi deniz uzaktan madra ve sahildeki tepeler ve Ayvalığın önündeki adalar. Siluet halinde Midilli hatta beyaz yaldızdan bir çizgi halinde Ege Denizi'nden bir parça (Altın ova istikametinde görünür) Batı'ya doğru bakınca Baba burnunu behram taraflarını ve biraz uzakta yine abide şeklindeki nirengisiyle Kartal tepeyi Ayvacık ve Ezine ovalarından kimi parçalarla şimale doğru Bayramiç arazisinden parçalar ve siluet halinde boğaz görünür. Doğu yönüne bakınca manzara daha görkemlidir. Kaz Dağı'nın doğu silsilesini oluşturan büyük dağlar birer ufak tepe gibi dekoru ikmal eder. Şimdi biraz toplanarak muhitimizi tetkike koyulalım. İlk karşılaştığınız bir taş yığını hakkında kılavuzun açıklamasını dinleyelim. Burası Sarı Kız'ın (Kazlarını muhafaza ettiği ağıldır) bu yığına muttasıl mustatil şeklinde düzgün çevrilmiş bir taş yığını daha vardır ki burası da Sarı Kız'ın mezarıdır. Biraz sağda da nirengi ve onun önünde yılında Edremit İdman Yurdu azaları tarafından betonla tespit edilmiş ve bilyeli yatak üzerine oturtulmuş aksondan (yuvarlak demir) den mamul bayrak direği vardır kalın saçtan yapılan bayrak rüzgarların etkisiyle kopmuş ve parçalanmıştır. Buraya çıkış için en müsait aylar Temmuz ve Ağustos'un ilk 15 günüdür. Diğer zamanlar rüzgarda ve yağmur eksik değildir. Bayrak direğinin önünde bir taş yığını daha vardır. Bu yığın arasında binlerce kırmızı yuvarlak ve aynı zamanda uçan böcekler vardır. Bu zararsız hayvancıklar küçücük benekli sırtlarıyla boyuna bu taş yığınının arasına girip çıkmaktadır. Tepe üstünde sayısız enli ince plak halinde öbek öbek taş yığınları göze çarpıyor ve bu plak halindeki dikili taşların rüzgardan yakılacak ateşi korumak üzere Sarı Kız töreni yapmaya gelen Türkmenler tarafından konulduğu söyleniyor.

Her yıl Temmuz ve Ağustos ayları içinde Sarı Kız'da Türkmenler tarafından yapılmakta olan Sarı Kız ayini hakkında kimi kimseler Türkmenlere karşı çok çirkin iftiralarda bulunmaktaysalar da bu temiz insanların Sarı Kız ayinleri çok nezihtir. Tarihte Edremit Şehri isimli kitaptaki Sarı Kız ayini bahsi bu iddiamızı ispata kafidir.

Pek çok olan Sarı Kız efsanesinin halk arasında en fazla söyleneni budur.

Güre'de sakin bir adamın tek bir kızı varmış evlenme çağına gelen bu kızı çok güzel olduğu için pek çok kimseler istemiş babası belki de yalnız kalacağından korkarak bütün taliplere menfi cevap vermiş bunlardan biri kıza bir iftirada bulunmuş tutucu olan babası da kızını öldürmeye kalkmış fakat çok güzel olan kızını kıyamamış onu Kaz Dağının bu Sarı Kız tepesine çıkarmış yanına 12 tane de kaz vermiş ve ne yapalım ben bu kazları çok seviyorum satmaya ve kesmeye kıyamıyorum. Bunlarda köyde boyna zarar yapıyorlar. Herkes şikayete başladı. Bu kazları burada yaymaktan başka çare yok diyor ve ertesi günde bu güzel kızı dağda ben gidip odun alayım diye yalnız bırakarak köye iniyor. Kız babasının karanlık basıp da gelmediğini görünce korkup ağlıyor ve bir taraftan da dua ediyor. Allah onun duasını kabul ediyor ve onu her tehlikeden koruyor. Babası kızının artık ortadan kalktığını tahmin ederek ağlaya ağlaya hacca gidiyor. Kazlar çoğalıyor kız günden güne daha fazla güzelleşiyor. Dağda fırtınada kalanlara yardım ediyor. Herkes ona hürmet ve sevgi bağlıyor. Babası hacdan dönüp kızının sağ olduğunu duyunca dağa geliyor. Kızıyla konuşuyor. Kız köylülerin hediye ettiği aletlerde gergef işlemekteymiş. Babası biraz su istiyor. Kız yanındaki boş su kabağını eline alıp oturduğu yerden konulu uzatıp körfezden kabağı dolduruyor. Babası suyun tuzlu olduğunu görünce ben içmek su istedim diyor. Kız kabağı döküp sen yalnız köy suyuna alışıksın sana Güre Çayının suyundan doldurayım diyor. Yine elini uzatıp Güre Çayından kabağı doldurup babasına uzatıyor. Babası bu hali görünce kızım ben sana kötülük ettim sen mertebeni bulmuşsun artık diyor. Kız kendisine fenalık edenlere beddua ediyor ve oracıkta ölüyor. Babası kızın vasiyeti üzerine onu bu Sarı Kız tepesine gömüyor. Kendiside Kartal Tepeye çıkıp orada ölüyor. Kartal Tepeye baba tepe denilmesinin nedeni buymuş.
www.islamda.org