İşbu vücudum şehrine, bir dem giresim gelir

İşbu vücudum şehrine, bir dem giresim gelir,
İçindeki Sultanın yüzün göresim gelir.

İşidirim sözünü, görümezem yüzünü,
Yüzünü görmekliğe canım veresim gelir.

O Sultanın halvetinin, yedi hücresi vardır,
Yedisinden içeri varıp giresin gelir.

Her kapıda bir kişi, yüz bin çerisi vardır,
Aşk kılıcın kuşanıp, cümle kırasım gelir.

Erenlerin sohbeti arttırır marifeti,
Bi dertleri sohbetten, her dem süresim gelir.

Leyla ve Mecnun benim, Şeyda-yi Rahman benim,
Dost oldu bize mihman, bunca yıl bunca zaman.
Gerçek İsmail'leyin, kurban olasım gelir,

Erenlerin nazarı toprağı gevher eyler.
Erenler kademinde, toprak olasım gelir

Miskin Yunus'un nefsi, dört tabiat içinde
Aşkla can sırrına, pinhan varasım gelir

Yunus Emre
www.islamda.org