İLÂHİ BİR AŞK VER BANA

İlâhi, bir aşk ver bana,
Neredeyim bilmeyeyim
Yavı kılayım ben beni,
İsteyiben bulmayayım.

Şöyle hayran eyle beni,
Bilmeyeyin dünden günü.
İsteyeyin daim seni,
Ayrık nakşa kalmayayım.

Al gider benden benliği,
Doldur içime senliği.
Dirliğinde öldür beni,
Varıp orda ölmeyeyim.

Gelirse gümânanım dile,
Kim söve bana kim güle?
Bârî yanayın dert ile,
Hâlim dile gelmeyeyim.

Uş yürürüm yana yana,
Ciğerim gark oldu kana.
Hep aşk eser etti cana,
Nice zârı kılmayayım.

Senin kokun duydu canım,
Terkini vurdu cihanın.
Hergiz belirmez makamın,
Seni nerde isteyeyim?

Bülbül olayın öteyim,
Dost bahçesinden yatayım.
Gül olup da açılayım,
Senden ayrı solmayayım.

Mansur'layın dara beni,
Ayan göster orda seni.
Kurban kılayın bu canı,
Aşka münkir olmayayım.

Aşkdurur derdin dermanı,
Aşk yoluna kodum canı.
Yunus Emre söyler bunu,
Bir dem aşksız olmayayım.

Yunus Emreislam
islam