İÇİMDE BİR DERT OLDU
İçimde bir dert oldu, diyeyim dervişlere,
Dervişlerin kademi kutludur her işlere.

Her kimin derdi vardır derman isteyü gider,
Benim dermanım sensin bağrımdaki başlara.

Aşktan sabak alırsın, hem key katı bilirsin,
Nasıl revâ görürsün hizmeti dervişlere?

Aşkının cefasından dünü günü ağlarım,
Akan pınar ne misal gözden akan yaşlara.

Canı tuzak kuralım, aşk belki ele gire,
Aşkı nice avlarlar soralım tutmuşlara.

Şöyle havaî gelir, tuzak ilmin kim bilir?
Nice tuzak kuralım bu konmadık kuşlara.

Yunus gönlün alanı sen kime söyleyesin?
Sorar isen sor imdi sen onu bulmuşlara.

Yunus Emre
islam
islam