Hısn-i Mansur Kalesi Efsanesi

Hısn-i Mansur (Hüsn-ü Mansûr), Adıyaman'ın eski isimlerinden biridir. Kaynaklarda 12. yüzyılda buraya gelen Emevî komutanlarından Kays kabilesine mensup Mansur Cavene'ye izafetle bu ismin verildiği rivayet edilmekteyse de başka bir rivayete göre bu ismin Abbasi Halifesi Ebû Cafer El Mansur'un adından gelmektedir. Zamanla halk arasında telaffuz şeklinin de değişmesiyle "Hüsnü Mansur" olarak bu şehrin ismi değiştirilmiştir.

Efsaneye göre, Adıyaman kalesinin orta yerinde mil üstünde dönen bir köşk varmış. Şu köşkte savaşı seyreden Arap kumandanının kızı, kaleyi kuşatan Türk kumandanını görür ve ona aşık olur. Kız Türk kumandanına haber göndererek kendisini almayı kabul ettiği takdirde kale anahtarını vereceğini söyler.

Bir gece gizlice Türklerin tarafına kaçan kızı, Türk kumandanı kabul eder ve kendisiyle görüşür. Bu sırada kız, elbiselerinin içinde bir şeyin kendisini rahatsız ettiğini söyler.

Elbiseleri çıkarıldığında kuru bir yaprağın vücudunu tahriş ettiği görülür. Bu duruma çok sinirlenen Türk Kumandanı "Baban seni kuru bir yapraktan dahi sakınır yetiştirdiği halde kendisine ihanet ettin. Kim bilir bize ne türlü ihanetler yaparsın", diyerek kızı öldürtür. Kale ve şehri yaptığı saldırılarla ele geçirir.

www.islamda.org