Horo Halkının Efsanesi

Horolar, başka, ayrı bir milletmiş. Onlar eskiden bizim nehrin kenarında yaşamışlarmış. Başka bir dille konuşurlarmış. Nüfusları oldukça çokmuş.

Birgün ak martılar, uçarlarken onların dumanlarının içine girmişler ve duman yüzünden renkleri sarıya dönüşmüş.

Buna çok kızan Şeşek Ece, gelip o halkı göle çevirmiş. Orası bugün, hâlâ daha "Horoların Gölü" adındadır.

Kaynak: Ergun, Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, 2 C, Ankara.

www.islamda.org