Hazar Dağı Efsanesi

Büyüklerimizden duyduğumuza göre, eskiden Hazar Dağı'ndan 1000 kişilik bir asker kâfilesi geçiyormuş. Mevsim kışmış. Burada tipiye yakalanmışlar. 1000 kişilik ordunun tamamı, burada telef olmuş.

’Hazar’ aslında ’bin’ demektir. Bu dağ da ismini buradan almıştır. Sonuç olarak; Hazar Gölü ve Hazar Dağı efsânelerinin Anadolu'da derlenen diğer metinlerle benzerlikleriyle, bunlarda yüzyıllar boyunca muhâfaza edilmiş olan kimi İslâmi değerler, bize bu yörenin Türk-İslâm karakterinin efsânelerde canlı bir şekilde yaşadığını göstermektedir.

www.islamda.org