Hazar Baba Efsânesi

Büyüklerimizden duyduğumuza göre, Hazar Baba, Karaoğlan ve Kuşakçı ismindeki evliyâlar 3 kardeşlermiş. Bu dağlarda, zamanında şehit olmuşlar. Mezarları da bu dağlardadır. Haccehan diye bir de kız kardeşleri varmış. Onun da Kürk Köyü'nün üst tarafındaki dağda ziyareti var.

Cuma akşamları, Kuşakçı Baba'nın gemici feneri elinde "İmran Göze" suyuna inip abdest aldığını görenler vardır. Oğlu olmayanlar, 2-3 yıl Karaoğlan'a gidip Allah yolunda kurban keserler; Hâk, bunlara bir oğlan çocuğu verir.

1938'den 1940'a kadar, bu 3 dağdan birbirine bomba sesiyle birlikte bir top ışık gidip gelirmiş. "Hazar Baba, Kuşakçı Baba, Karaoğlan birbirleriyle kavga ediyorlar." derlermiş.

www.islamda.org