Damcılı Bulag Efsanesi


Keçmiş zamanlarda bir kasıb oğlu, varlı gızını sevir, gız da onu sevir. Ancag gızın ata-anası sevgilileri govuşmaya goymur. Çaresiz galan oğlan özünü gayadan atır, ölür. Gız ise heç kese ere getmir. Her gün hemin gayanın başına çıhıp doyunca ağlayır. İller ötür, gız da dünyadan göçür, sonra hemin gaya dibinden göz verir, damcı-damcı ağlayır. 2 sevgiliye ağlayır, nakam mehebbete ağlayır.

Damcılı bulag o gızın gözyaşından emele gelib.

Bu metinde geçen Azerice kelimeler:

Ata: Baba.
Bulag: Nehir, göl.
Damcı: Damla.
Er: Koca.
Govuşma: Kavuşma.
Goymamak: İzin vermemek.
Hemin: Bu.
İl: Yıl.
Kasıb: Fakir.
Keçmiş: Geçmiş.
Özünü: Kendini.
Varlı: Zengin.

Kaynak: Oruç, Birsel, Efsanelere Göre Azeri Türkçesinin Ses Özellikleri, Konya, yüksek lisans tezi.

www.islamda.org