Şeyh Edebali'nin Oğluna Nasihatlari

ŞEYH EDEBALİ'NİN OĞLUNA NASİHATİ...
●Besmelesiz yemek yeme.
●Sırrın var ise sakın kimseye söyleme.
●Cünüp iken yemek yeme.
●Elbisenin söküğünü üstünde dikme.
●İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma.
●Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun.
●Daima ileri hedefin olsun, geriye takılıp kalma.
●Harama tevessül etme.
●Kimsenin payına/hakkına göz dikme.
●Bir şey koymadığın yere el uzatma.
●İki kişi konuşurken dinleme.
●Ekmek ve tuz hakkını gözet.
●Na-mahreme bakıp ihanet etme.
●Davetsiz bir yere gitme.
Gidersen emin olduğun yere, namuslu kimseye git.
●Sır sakla.
●Her mecliste duyduğun şeyleri/sözleri aklında tut.
●Evden eve söz taşıma.
●Kötülemekten, fenalıktan uzak ol.
●Ahlaklı ol.
●Herkesle iyi geçin.
●İnat ve kötü sözlü olma.
●Senden büyüklerin önünden gitme.
●İhtiyarlara hürmet et.
●Daima temiz ol.
●Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.
●Beş vakit namaza devam edip iyi hâl ile tanınarak, ilim ve faziletle meşgul ol.
●Her zaman geniş kalpli ve hoş meşrep ol.
●Beraber olduğun, tanıştığın kişilerden asla bir şey isteme.Buna riayet etmezsen seni küçük görürler, itibarını kaybedersin.
●Rıza lokmasıyla yetin.
●Elindeki imkânları israf etme.
●Kanaatkâr ol,çünkü kanaat tükenmez bir hazinedir.


☆☆ -- ŞEYH EDEBALI R.A-- ☆☆