GÖNÜL USANMADIN SEN BU SEFERDENGönül usanmadın sen bu seferden,
Çalab'ım saklasın seni hatardan.

Kişi ki kişinin kahrın çekince,
Gidip görünmemek yeğdir nazardan.

Doğalı bağrımı doğradı gurbet,
Sızar damlar çiğer kanı damardan.

Vatan oldu diken, gurbet gülistan,
Ağu içmek yeğ oldu ney şekerden.

Yunus göğsün açıp dosta giderken,
Çalab'ım saklasın onu hatardan.

Yunus Emre
islam