GÖNÜL NİCE DOLANAGönül nice dolana maşûkun bulmayınca,
Kimse âşık mı olur gönülsüz kalmayınca.

Gönüldür eğen onu, esîr eyleyen seni,
Kimdir âzâd eyleyen sen esîr olmayınca.

Boynu zencirli geldik, key katı esîr olduk,
Er nazar eylemedi hâlimiz bilmeyince.

Yedi nişan gerektir hakîkate erene,
Sevdiği girmez ele sevdikler vermeyince.

Sözü Yunus’tan işit, kibir kılma tut öğüt,
İmâret olmayasın tâ harâb olmayınca.

Yunus Emre

islam