GAYRIDIR HER MİLLETTENGayrıdır her milletten,
Bu bizim milletimiz.
Hiç dinde bulunmadı,
Din ü diyanetimiz.

Bu din ü diyanette,
Yetmiş iki millette,
Bu dünya ol ahrette,
Ayrıdır âyâtımız.

Zahir suya banmadan,
El ayak deprenmeden,
Baş sücuda ermeden,
Kılınız taatımız.

Ne Kâbe, ne de mescid,
Ne rükû, ne de sücud,
Hak ile daim becid,
Olur münacatımız.

Ger Kâbe'ye varalım,
Ger mescide girelim,
Ger suyuyla yunalım,
Çün bile illetimiz.

Su ne kadar arıda,
Çün yavuz fi'lşin senin.
Meğer bizi pâk ede,
Hak'tan inayetimiz.

Kimin sözün kim bile?
Akıl ermez bu hâle.
Yarın anda bell'ola,
Müslüman mürtedimiz.

Yunus canın yenile,
Kim dostluğun anıla.
Aşk ile dinler isen,
Bilesin kudretimiz.

Yunus Emre
islam
islam