EYYUB'UM BENEyyub'um ben müptelâyım, derde derman isterim,
Aşıkım ben, hastayım ki cana canan isterim.

Yakub'um ben ağlarım, Yusuf için kıldım figan,
Yusuf'um zindan içinde, fazl-ı rahman isterim.

Musa'nın Tur'una vardım dost cemalin görmeye,
Gitti aklım nageh o dem, sırr-ı Suphan isterim.

Bir mekâna varmışım ki, o benim yurdum değil,
Zulmete erdim Hızır'la, âb-ı hayvan isterim.

Defter-i amelimi yüklendim, ettim azm-i rah,
Menzil-i maksuda Hak'tan emr-ü ferman isterim.

Yunus Emre'm, bilmedi halin senin hiç kimseler,
Halimi arzetmeye bir merd-i irfan isterim.

Yunus Emre

islam