Ey sözlerin aslın bilen


Ey sözlerin aslın bilen,
Gel de bu söz nerden gelir?
Söz aslını anlamayan,
Sanır bu söz benden gelir.

Söz kılar kayguyu şad,
Söz kılar bilişi yad.
Eğer horluk, eğer izzet,
Her kişiye sözden gelir.

Söz karadan aktan değil,
Yazıp okumaktan değil.
Bu yürüyen halktan değil,
Hâlık avazından gelir.

Ne elif okudum, ne cim,
Varlığındadır kelecim.
Bilmeye yüz bin müneccim,
Tâallüm n’ıldızdan gelir.

Şule bize Ay’dan değil,
Aşk eri bu soydan değil.
Rızkımsa bu evden değil,
Deryâ-yı ummandan gelir.

Biz bir behâne arada,
Ayrık de elden ne gele.
Hak çün emir eyler cana,
Bu keleci ondan gelir.

Yunus bir derd ile âh et,
Kahr evinde n'eyler rahat.
Bu derde derman kefâret,
Bir âh ile suzdan gelir.

Yunus Emre

www.islamda.org