Ey benim ile yâr olan


Ey benim ile yâr olan,
Dosta giden gelsin beri.
Varlıkların elden koyup,
Talan eden gelsin beri.

Terk edelim kıyl-ü kali,
İsteyelim doğru yolu.
Hem bulalım gevher kânı,
Gevher alan gelsin beri.

Gevher canın maksududur,
Can maksudun Mansur'dur.
Maksud için Mansur'layın,
Berdâr olan gelsin beri.

Emek dilersen maksuda,
Çok hizmet eyle mürşide.
Sen senliğinden ayrıl da,
Didar yakın, gelsin beri.

Pinhan edenler kend'özün,
Onlar görürler Hak yüzün.
Görmek dilersen bil sözün,
İkrar eden gelsin beri.

Yunus gel anlat halini,
Bildir nedir ahvalini.
Derde bırak gel kendini,
Derman eden beri gelsin.

Yunus Emre
www.islamda.org