EVVEL BAHAR OLMAYINCA
Evvel bahar olmayınca,
Kızıl gül açılmaz imiş.
Kızıl gül açılmayınca,
Bülbül zârı kılmaz imiş.

Bülbül hevestir ötmeye,
Güle sarmaşıp yatmaya,
Bağban kasdeyler satmaya,
Gül kadrini bilmez imiş.

Bre bağban satma gülü,
Haramdır akçesi, pulu.
İnletme âşık bülbülü,
Gözün yaşı dinmez imiş.

Yılda bir kez hayvanlara,
Aş yeli eser bunlara.
Kimi âdem hayvan olur,
Hayvan âşık olmaz imiş.

Âşık olamıyan âdem,
Benzer imiş bir ağaca.
Ağaç yemiş vermeyince,
Budağı eğilmez imiş.

Yunus Emre'm, hey biçare,
Yârdan ayrıldın âvare.
Yârdan ayrılmayınca dost,
Yâr kadrini bilmez imiş.

Yunus Emreislam