Erenlere Muhip İken

Erenlere muhip iken,
Ya münkir olduğun neden?
Key sakıngil tatlı canın,
Okları çıkmadan yaydan.

Kahır erenler atıdır,
Gayret dahi hilatıdır.
Erenler yayı katıdır,
Okları geçer kayadan.

Bize muhip olanları,
Hak'tan dileriz onları.
Dönüp münkir olanları,
Tez çıkarırlar aradan.

Burda ayak el öpülür,
Görenin canı kapılır.
Garip misafir yapılır,
Zavya vü mescit-haneden.

Ağu içerse nuş olsun,
Sücü içerse hoş olsun.
Yunus ile yoldaş olsun,
Gelsin Allah'ına giden.

Yunus Emre

www.islamda.org