Dost yüzünü göreceğiz, nice karar kılsın bu can

Dost yüzünü göreceğiz, nice karar kılsın bu can,
Yağmaya verir o demde, yüz bin zahid din-ü iman.

Ta'na yoktur âşıklara her ne hale döner ise,
Ferman olamaz kendüye müşahedeye gark olan.

Can-u gönül fehm-ü akıl aşk mevcine gark olıcak,
Ne ile ansın o kişi, yazık müzd-ü assı ziyan.

Canında gözü yok kişi, görmeyesir dost yüzünü,
Gözsüz nice fehmeylesin ne rengedir işbu cihan.

Yüz bin melik-ü selatin dost yüzünü göreyidi,
Terk eyledi ten tertibin izzet-ü leşker hanüman.

Aşk nice bir harab ise velayeti arta durur,
Onun için ki dayima virandır genc-i nihan.

Aynel- yakıyn gören kişi ırmaz gözün dost yüzünden,
Nice görebilsin onu bu seviden taşra duran.

Yunus'a bu aşk kızgını komaz dilin tuta idi,
Âşıka maşuk razını dürüst diyemiye insan.

Yunus Emre