ÇÜN GÜNAH MURDARLARINÇün günâh murdarların murdârıdır,
Hazretinden yaramazlar kârıdır.

Sen gerçek lûtf ile onu örtesin,
Pes ne hâcet murdar'açıp tartarsın.

Sen temaşâ kılasın ben hoş yanam,
Hâşelillâh senden ey Rabbül-enâm.

Seb başirsin, hod bilirsin hâlimi,
Pes ne hâcet tartarsın a’mâlimi.

Geçmedi mi intikamın öldürüp,
Çürüdüp, gözüme toprak doldurup.

Bir avuç toprağa bunca kıyl ü kâl,
Neye gerek ey Kerim-i Zü’l-celâl.

Değmedi hiç Yunus'tan sâna ziyân,
Sen bilirsin âşikâra vu nihân.

Yunus Emre
islam