Çok çok şükür sen Çalab’a, maksûduma erdim bugün

Çok çok şükür sen Çalab’a, maksûduma erdim bugün,
Müştak idim bunca zaman, pîrim yüzün gördüm bugün.

Kaygu beni almış idi, canım zebûn olmuş idi,
Gördüm pîrimin yüzünü, ol kayguyu sürdüm bugün.

Gelsin yardan ayrı düşen, gurbet ile bağrı pişen,
Dost bahçesi içindeki aşk tertibin kurdum bugün.

Yunus aydır yar kuluyum, dost bahçesi bülbülüyüm,
Söyleyin şimden geri, gülzârıma girdim bugün.

Yunus Emre


www.islamda.org