Bunca gönül aldırıp cihâna sultan mısın


Bunca gönül aldırıp cihâna sultan mısın?
Hükmün canlara geçer, can içinde can mısın?

Bakışın bin can alır, derdin yürekte kalır,
Gören kendinden varır, uşşâka Kur’ân mısın?

Uçan kuşlar uçunur, seni yel görse durur,
Devler hükmüne girer, Belkîs Süleyman mısın?

Yüzünden gün tutulur, ay doğmaya utanır,
Gören heybete kalır, Yûsuf-ı Kenan mısın?

Ölü görse dirilir, kalıbına can gelir,
Topraktan âvaz gelir, İsa’bni Meryem misin?

Aşkın dîne şûr eyler, arslana zencir eyler,
Katı taşı mum eyler, yoksa Ferhad sen misin?

Aşkın Hakk’a irgörür, ol gözler dîdâr görünür,
Görenler baş indirir, İbrâhim Edhem misin?

Yüzün dîdar nûrudur, saçın mi’rac dünüdür,
Gören cânın unutur, Fahr-ı Âlem sen misin?

Yunus sevdiğin gözle, aşk yolunu key izle,
Râzı gönülde gizle, söze hâkim sen misin?

Yunus Emre